Trích từ Dân Chúa

Ngày 5 tháng 4: Kính Thánh Vincent Ferrier

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (05/04/2006) -- Thánh Vincent Ferrier là một nhà thuyết giáo hùng biện đã đi rao giảng Tin Mừng khắp các nước Âu châu trong thế kỷ thứ XIV. Ngài sinh năm 1350 tại Valencia, nước Tây Ban Nha. Ngài gia nhập Dòng Anh Em Thuyết Giáo Đa minh lúc còn nhỏ tuổi dù bị cha mẹ ngăn trở. Ngài là đấng bào chữa cùng che chở những người Do thái và Hồi giáo đang bị kỳ thị và bách hại trong thời bây giờ.

Noi gương thánh lập dòng Đa Minh, Vincent vượt mọi biên giới đi rao giảng Tin Mừng khắp cùng các nước Âu châu. Là một nhà thuyết giáo đại tài, ngài kêu gọi mọi người hãy ăn năn sám hối tội lỗi của mình và ăn chay đền tội. Ngồi trên lưng lừa, ngài đã đi khắp cùng nước Ý, nước Thụy sĩ, nước Pháp và xứ Bretagne. Ngài đã tổ chức những đoàn rước kiệu ở những nơi công cọng, hô hào nước Chúa đã gần kề, thế giới sắp đến thời kỳ cáo chung, giặc dã, tai ương sẽ lan tràn khắp mọi nơi, hãy ăn năn đền tội.

Với tình yêu nồng cháy đối với Đức Giêsu Kitô, thánh Vincent Ferrier đã lìa đời về với Chúa vào ngày 5 tháng 4 năm 1419 trong lúc đang giảng phòng Mùa Chay. Ngài được tôn kính đặt biệt trong nhà thờ chính tòa ở Vannes xứ Bretagne, nước Pháp và ở Valencia nơi ngài sinh trưởng.

“Tánh tình nhân hậu và lòng từ bi sẽ đem lại cho người nghe những cảm xúc vui tươi chứ thuyết giảng hùng hồn về sự thiện và sự ác thì cũng không thuyết phục được ai.” (Luận đề về đời sống tinh thần).

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-5-thang-4-kinh-thanh-vincent-ferrier/