Trích từ Dân Chúa

Ngày 5 tháng 3: Kính Thánh Giuse Thánh Giá

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (05/03/2006) -- Thánh Giuse Thánh Gía sinh vào giữa thế kỷ thứ 17 trên một hòn đảo thơ mộng Iskia gần thành Naples. Từ nhỏ Giuse là một gương mẫu nhân đức, đến năm 16 tuổi thì xin gia nhập Dòng Phanxicô nghèo khó. Suốt đời, Giuse luôn nêu cao gương của thánh lập Dòng Phanxicô Assisi. Sau ba năm thì Giuse được khấn Dòng và chịu chức linh mục.

Sau đó thì được gởi đi lập một tu viện mới ở Piedmont. Năm 24 tuổi Giuse dược đặt làm Giám đốc các Tập sinh, tiếp đến là Bề trên toàn vùng. Trong 31 năm đầu tiên trong cuộc đời tu hành, thánh Giuse đã đem hết tâm lực cải tiến nhà Dòng theo chiều hướng của thánh Phêrô Aleantara.

Sau khi nhà Dòng đã có những cơ sở vững vàng, thánh Giuse xin Ðức Giáo Hoàng cho được làm một tu sĩ thường trong tu viện Naples. Tuy vậy ngài vẫn luôn bận rộn trong việc linh hướng các linh hồn. x Ðời sống khắc khổ, vâng lời tuyệt đối, nghiêm ngặt giữ luật Dòng và nhất là có một đời sống thần bí với những ân sủng siêu nhiên lạ lùng, như nói tiên tri, làm phép lạ. Thật là một vị thánh đặt biệt khó mà ai có thể làm theo được.

Ðầu thế kỷ 18 là thế kỷ của ánh sáng khoa học, nhiều tư tưởng gia từ chối chấp nhận các hiện tượng siêu nhiên. Nhưng họ làm sao giải thích được những kỳ lạ mà Thiên Chúa đã ban cho người tu sĩ thần bí này. Nhiều lúc ngài xuất thần và bay bổng trên mặt đất, nhiều lúc xuất thân ở hai nơi khác nhau. Ngài đã chữa nhiều thứ bệnh nan y khi bệnh nhân cầu khẩn với ngài. Có lúc ngài thấu suốt mọi điều bí ẩn chứa chất trong lòng họ.

Khi có người vô thần nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa mà gặp ngài thi ngài đơn sơ sờ vào trán và nói rằng; “ làm sao với chiếc xương sọ cao ba phân này mà có thể thấu hiểu được mọi kế hoạch của Thiên Chúa.”

Thánh Giuse Thánh Giá từ giả cuộc đời với nụ cười tươi trên môi cũng như nét mặt luôn vui tươi thanh thoát trong suốt cuộc sống trần gian. Niềm vui đó phát xuất từ lòng yêu mến Chúa Kitô và Ðức Mẹ Maria.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-5-thang-3-kinh-thanh-giuse-thanh-gia/