Trích từ Dân Chúa

Ngày 5 tháng 10: Kính Thánh Maria Faustina Kowalska

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (05/10/2005) -- Thánh Maria Faustina, tông đồ lòng Từ Bi Thiên Chúa, là một vị thánh thời danh của Giáo Hội. Chúa Giêsu Kitô qua trung gian của thánh nữ loan truyền cho nhân lọai một thông điệp trọng đại về lòng Từ Bi Thiên Chúa. Nữ tu này là một gương mẫu toàn hảo của một Kitô hữu đặt niềm trông cậy hoàn toàn vào Thiên Chúa và có lòng từ bi nhân hậu đối với đồng loại.

Sơ sinh ngày 25 tháng 8 năm 1905, là người con thứ ba trong mười anh chị em. Cha mẹ, ông bà Marianna và Stanislaw Kolwalski, làm nghề nông trong làng Glogowiec. Sơ được rửa tội trong nhà thờ Swinice Warckie, và lấy tên thánh là Hêlêna. Từ lúc còn trẻ nhỏ, sơ đã tỏ ra rất sốt sắng đặc biệt trong việc cầu nguyện, bền chí và vâng lời và rất nhạy cảm cùng những nổi khốn khổ của kẻ khác. Ðến 9 tuổi thì Sơ được Rước lễ lần đầu và đã có một ấn tượng thật lạ lùng, cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của Chúa Kitô trong Thánh thể và trong lòng mình. Sơ chỉ đi học có 3 năm thôi. Tới tuổi truởng thành Sơ phải từ giả gia đình đi giúp việc cho những gia đình khá giả trong vùng Alekskandrow, Lodz và Ostrovek làm kế sinh nhai và giúp đỡ cha mẹ nghèo túng.

Sơ đã cảm nhận ơn gọi từ lúc 7 tuổi, nhưng cha mẹ Sơ không cho phép đi tu, và Sơ đã tìm mọi cách đè nén ơn gọi đó. Trong khi bị thúc dục bởi hình ảnh Chúa Kitô đau khổ, Sơ đã đi đến Varsovie ngày 1 tháng 8 năm 1925 và xin gia nhập Dòng Các Chị Em Ðức Bà Từ Bi (Soeurs de Notre Dame de Miséricorde). Trở thành Sơ Maria Faustina, Sơ đã ở trong Nhà Dòng 13 năm làm những công việc nặng nhọc như làm bếp, làm vườn, gác cổng các tu viện của Dòng ở Varcovie. Ðời sống rất bình thường nhưng chứa đựng một đời sống nội tâm rất phong phú và huyền nhiệm. Sơ làm mọi công việc thật chu đáo và nhiệt thành; tuân giữ luật Dòng rất nghiêm túc: suy tư và trầm lặng một cách tự nhiên với lòng yêu mến dạt dào. Ðời sống của Sơ rất đơn sơ, bình dị nhưng chứa đựng bên trong nội tâm một kết hợp rất mật thiết với Thiên Chúa.

Ðời sống tinh thần của Sơ dựa vào lòng Thương Xót của Thiên Chúa bằng cách suy gẫm lời Chúa và thánh hóa đời sống hằng ngày. Sự nhận biết và chiêm nghiệm mầu nhiệm Lòng Thương Xót của Thiên Chúa phát triển nơi Sơ một lòng trông cậy vào Thiên Chúa thật vững chắc như trẻ con và lòng thương yêu đối với kẻ khác. “Lạy Chúa Giêsu, mỗi vị thánh tỏa ra một đức tính cuả Chúa, xin cho con được tỏa ra lòng thương xót vô biên của Chúa, và làm cho đức tính này được phát huy và trở nên vinh hiển. Xin Lòng Thương Xót của Chúa in dấu trong tim con, trong linh hồn con như một dấu ấn làm biểu tượng cho đời sống này và cho đời sau” (P.J.1242). Sơ Maria Faustina là một người con trung tín của Giáo Hội, yêu mến Giáo Hội như yêu Mẹ mình. Nhận biết trách nhiệm của mình trong Giáo Hội, Sơ đã cộng tác với lòng Thương Xót Chúa trong việc đem những kẻ lầm lạc trở về.

Lòng ước ao được giống Chúa, Sơ đã dâng đời sống mình làm của lễ toàn thiêu. Trong đời sống tinh thần, Sơ đặc biệt yêu mến Thánh thể và sùng kính cách riêng Ðức Bà Từ Bi.

Nhũng năm sống trong tu viện Sơ được tràn đầy ơn sủng lạ lùng: những mặc khải, những thị kiến, những dấu thánh, được cùng chia sẻ Khổ nạn của Chúa, xuất hiện cùng một lúc hai nơi, nói tiên tri, linh hồn được kết hợp mật thiết với Chúa. Tiếp xúc với thế giới vô hình thường xuyên xẩy ra và rất chính xác như chính cảm xúc của mình: với Chúa Kitô, với Ðức Mẹ, với các thánh, với các linh hồn ở luyện tội. Mặc dù được những ân huệ đặc biệt như vậy, Sơ biết rằng những điều đó không làm cho Sơ trở nên thánh. Cũng như những cuộc gặp gỡ Chúa, những ân sủng, những lần xuất thần, nói tiên tri, những món quà đó chỉ là những trang trí, chưa phải là sự hoàn hảo. Sự thánh thiện và sự tòan hảo chính là sự kết hợp mật thiết ý chí và lòng ước muốn với thánh ý Chúa.

Sơ Maria Faustina được Chúa chọn như người thư ký riêng, và là tông đồ của Lòng Thương Xót Chúa để truyền bá thông điệp này. Trong Cựu Ước ta đã gởi đến dân của ta những tiên tri cùng một lúc với sấm sét. Ngày nay ta muốn gởi đến nhân loại Lòng Thương Xót vô biên của Ta.(P.J. 1588).

Sứ mệnh của Sơ Maria Faustina gồm có ba nhiệm vụ chính:

Mời gọi nhân loại đến gần Chúa và loan báo Sự Thật được mặc khải trong Kinh Thánh về Tình yêu vô biên của Thiên Chúa cho nhân loại.

Cầu xin Lòng Thương Xót Chúa cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những người tội lỗi, bằng lời cầu nguyện mới được Chúa mặc khải, tôn thờ Lòng Thương Xót Chúa với bức ảnh Chúa Giêsu đã hiện ra với lời kinh như sau: “Con tin cậy phó thác nơi Chúa”. Ngày lễ kính sẽ là ngày Chúa nhật thứ nhất sau Mùa Phục sinh, lần chuổi kinh Lòng Thương Xót và tôn kính giờ Thương Xót lúc 15:00 giờ, giờ Chúa Giêsu trút linh hồn trên Thánh gía, chú trọng đến việc tôn thờ này và sự truyền bá lòng tôn thờ Lòng Thương Xót Chúa, và Chúa hứa ban ơn cứu độ với điều kiện phú thác vào Chúa và thực hành tình yêu sống động với tha nhân.

Công việc thứ ba là Sơ Maria Faustina là khơi lên sự tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa, quảng bá lối cầu kinh Từ Bi Thuơng Xót Chúa cho nhân loại như Chúa đã mặc khải cho Thánh Maria Faustina.

Lời cầu nguyện này là lòng tin cậy phú thác vào Chúa như con trẻ, hoàn tất thánh ý Chúa trong việc thương xót tha nhân. Hiện nay phong trào này đã có hàng triệu người gia nhập, các đoàn thể, các giáo sĩ, các tu sĩ cũng như giáo hữu nhiều nơi trên thế giới đã phỗ biến thực hành theo như lời chỉ dẫn của Thánh nữ Maria Faustina.

Thông điệp của Sơ Faustina được ghi chép lại trong Tập Hồi Ký Bé Nhỏ (Petit Journal) viết ra theo ý muốn của Chúa Giêsu và theo lời yêu cầu của các cha giải tội. Sơ đã ghi lại một cách trung thực những ước muốn của Chúa Giêsu, cũng như ghi lại sự kết hợp mật thiết giữa linh hồn Sơ với Chúa. Hỡi người thư ký nhiệm mầu, công việc của con là ghi lại những điều mà Ta đã thổ lộ cùng con về Lòng thương xót hải hà cuả Ta để những linh hồn nào đọc những dòng chữ này có can đảm đến cùng Ta. (P.J.1693). Tác phẩm này làm cho chúng ta nhận rõ Lòng Thương xót của Chúa thật vô biên. Những điều này không chỉ làm cho những kẻ đơn sơ am hiểu mà còn mở ra một chân trời mới cho những nhà thần học thông thái. Tập Hồi ký Bé Nhỏ này đã được phiên dịch ra nhiều thứ tiếng thông dụng trên thế giới.

Sức khoẻ tàn lụi vì bệnh hoạn và chịu đựng các đau khổ lớn lao, hòng đền bù tội lỗi của nhiều người, chịu đựng đau khổ với Chúa, Sơ từ trần lúc mới 33 tuổi ở Cracovie vào ngày 5 tháng 10 năm 1938. Vinh quang và thánh thiện của Sơ đã làm cho thông diệp của Sơ được loan truyền rộng rãi về việc tôn sùng và yêu mến Lòng Thương Xót Chúa và nhiều người đã nhận được những ân sủng lạ lùng nhờ lời cầu bầu của Thánh Nữ.

Từ năm 1965 đến 1967, những cuộc điều tra về đời sống và đạo đức của Thánh Nữ được tiến hành ở Cracovie; và năm 1968 ở Roma, án phong thánh đã hoàn tất. Vào ngày 18 tháng 4 năm 1993, tại công trường thánh Phêrô Sơ đuợc phong chân phước và ngày 30 tháng 4 năm 2000 được Ðức Thánh Cha Gioan Phao lô II nâng lên hàng hiển thánh. Các thánh tích của Thánh Maria Faustina hiện nay được lưu giữ tại đền thánh Từ Bi Thiên Chúa ở Cracovie, Lagiewniki, Ba Lan.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-5-thang-10-kinh-thanh-maria-faustina-kowalska/