Trích từ Dân Chúa

Ngày 4 tháng 6: Kính Thánh Quirinus

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (04/06/2006) -- Thành phố Sissek ngày nay trong xứ Croatia vào thời thánh Quirinus giữ chức Giám Mục đã là một thành phố phồn thịnh và quan trọng. Năm 304, Maximus, quan tòa trong tỉnh đã ra lệnh bắt giam thánh Quirinus. Ðược báo tin Quirinus đã bỏ trốn, nhưng có người điểm chỉ nên quân lính đã vây bắt được Quirinus và giải đến trước quan tòa.

Quan tòa hỏi Quirinus tại sao lại hèn nhát chạy trốn như vậy.

-Tôi đã vâng lời chỉ bảo của Chúa tôi! Vì trong sách Phúc Âm có viết, nếu chúng bách hại các con trong thành phố này thì hãy trốn đến thành phố khác.

- Ngưới có nhận thấy Chúa của nguời là bất lực không thể bảo vệ ngươi thoát khỏi uy quyền của Hoàng đế không?.

-Chúa tôi chẳng hề bỏ rơi tôi, Ngài đã ở bên tôi nơi tôi trốn tránh, và cho phép ngươi tìm đựợc nơi trú ẩn của tôi. Bây giờ Chúa tôi đang ở cùng tôi và giúp đỡ tôi tuyên xưng đức tin của tôi.

Maximus ra lệnh cho Quirinus phải dâng của lễ lên thần của dân Roma, Quirinus đã cường quyết chối từ, nên bị chúng đánh đập dã man và đem giam vào tù. Ba ngày sau chúng giải giao Quirinus đến quan Tổng trấn Sarvar, ở gần cửa sông Guntz và Raab. Chiếu theo bản báo cáo của Maximus, Quan Tổng trấn hỏi Quirinus có chịu dâng lễ tế thần và từ bỏ đức tin của mình thì sẽ được tha về.

Thánh Quirinus một lần nửa cương quyết tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, nên quan Tổng trấn ra lệnh cột một khối đá vào cổ của Quirinus và ném xuống sông.

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-4-thang-6-kinh-thanh-quirinus/