Trích từ Dân Chúa

Ngày 4 tháng 5: Kính Thánh Silas (còn gọi là Sylvain)

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (04/05/2006) -- Thánh Silas là người bạn chí thân và là người đồng hành của thánh Phao lồ. Ngài là một cọng tác viên đắc lực cùng là người mang Tin Mừng Chúa Giêsu đến cho dân ngoại. Công việc của ngài được kể lại trong sách Công vụ Tông đồ.

Trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai, ngài đã đi cùng thánh Phao lồ, Timôthê và Luca. Silas đã hăng hái nồng nhiệt rao truyền Lời Chúa đến các xứ Tiểu Á, Phrygie va Galatie. Tiếp đến thánh Phao lồ đã yêu cầu Silas ở lại với cộng đoàn giáo dân Bêrê miền Bắc xứ Hy lạp vừa mới được thành lập.

Trong thư gởi cho tín hữu Thêxalônica thánh Phao lồ có đề cập đến Timôthê và Silas như những người đồng hành làm chứng về Chúa Kitô khắp mọi nơi mà thánh Phao lồ đặt chân đến, từ Côrintô đến Roma. Silas là người thân cận với thánh Phao lồ và thánh Phêrô cho đến khi Phêrô tử đạo ở Roma.

Thánh Phêrô trình bày Silas như là người thư ký riêng của ngài. Trong thư Phêrô 1, ngài nói đến việc nhờ Silas sao chép thư để gữi cho cọng đoàn và thánh Phêrô xem Silas như là một người anh em trung tín, và viết thư này để khuyên nhủ anh em tín hữu và làm chứng rằng đức tin là ân sủng của Thiên Chúa, anh chị em hãy sống vững vàng trong ân sủng đó.

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-4-thang-5-kinh-thanh-silas-con-goi-la-sylvain/