Trích từ Dân Chúa

Ngày 4 tháng 3: Kính Thánh Casimir

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (04/03/2006) -- Thánh Casimir sinh tại Cracow, Ba lan, năm 1458. Ngài là hoàng tử thứ hai của vua Casimir IV. Từ nhỏ tuổi Casimir đã tìm cách tránh xa cảnh đua chen và những hào nhoáng tại chốn triều đình.

Nhà vua có hai người con trai, người thứ nhất được đặt làm vua xứ Bohemia, còn người thứ hai là Casimir thì dự định đặt làm vua xứ Hungary, nhưng bị phe đối lập chiếm ngôi vua trước nên nhà vua quyết tâm chiếm lại bằng binh lực.

Casimir lúc ấy mới 13 tuổi được vua cha gởi đến Hungary với binh lực, nhưng Casimir khi đến biên giới thì nhận thấy đánh chiếm ngôi vua Hungary là bất công và gây một cuộc đổ máu vô ích nên đã không tiến đánh.

Vua cha đã phạt nhốt Casimir trong thành Colzki trong ba tháng. Sau đó vua Casimir IV phải đi đánh dẹp ở Luthuania, Casimir trở thành phụ chính cai trị xứ Ba lan từ năm 1479 đến 1483. Ngài đã lảnh đạo quốc gia rất khéo léo và khôn ngoan. Khi trở về vua cha muốn đặt Casimir làm vua kế vị với điều kiện là cuới công chúa con Hoàng đế nước Ðức. Casimir đã từ chối vì đã hiến dâng đời mình để phụng sự Thiên Chúa với lời hứa sống trong sạch tinh khiết.

Thánh Casimir lìa đời lúc mới 24 tuổi vào năm 1484. Tuy sống trong uy quyền và giàu sang thánh Casimir luôn yêu thương người nghèo, sống một cuộc đời nghèo khó và cầu nguyện.

Ðược tôn phong hiển thánh năm 1522, thánh Casimir là bổn mạng của nước Ba lan và Lithuania. Thánh Casimir là gương sáng cho những người thanh niên. Ngài đã có một cuộc sống rất nhiệt tình và đơn giản, tâm hồn luôn hướng về Chúa bằng lời cầu nguyện, cũng như hoàn tất tốt đẹp sứ mạng lảnh đạo quốc gia, tránh gây đổ máu dân lành, đem lại an cư lạc nghiệp và hòa bình cho dân chúng.

Ngài luôn nêu cao, “không có danh dự nào lớn lao hơn việc phụng thờ và yêu mến Chúa Kitô qua những kẻ nghèo khổ.” Dù đau yếu bệnh hoạn với chứng bệnh lao phổi nan y thánh Casimir luôn vui vẻ và yêu đời.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-4-thang-3-kinh-thanh-casimir/