Trích từ Dân Chúa

Ngày 31 tháng 5: Lễ Kính Đức Mẹ Thăm Viếng

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (31/05/2006) -- Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt, có môt không hai trong lịch sử cứu độ cùa Thiên Chúa đối với nhân loại. Ngày đánh dấu sự gặp gỡ huyền diệu giữa hai người đàn bà thánh thiện được cưu mang những Đấng mà nhân loại hằng mong đợi: đó là Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, và người chị họ là Elizabeth, mẹ của Thánh Gioan Tẩy giả.

Như đã được thuật lại trong Phúc Âm của Thánh Luca, chính Đức Mẹ Maria đã khởi đầu cuộc hành trình thăm viếng Elizabeth ở một nơi rất xa làng Nagiarét của Mẹ. Bởi vì vừa khi Thiên thần truyền tin việc thụ thai nhiệm mầu cho Đức Mẹ Maria, thì Thiên Thần cũng báo cho Đức Mẹ biết là bà Elizabeth, “người đàn bà có tiếng là son sẻ” cũng đang mang thai một con trai trong “tuổi già của bà.” Câu chuyện muốn nói lên rằng sự thụ thai một cách mầu nhiệm của bà Elizabeth là một đảm bảo cho những lời hứa của Thiên Chúa đối với Đức Mẹ Maria: vì rằng “Không có sự gì mà Thiên Chúa không thể làm được.” Đó có lẻ là động lực đầu tiên thúc đẩy Đức Mẹ Maria đến viếng thăm bà Elizabeth để tự chính mình trông thấy người đàn bà đã được liên kết một cách lạ lùng với kế hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Khi bà Elizabeth vừa nghe lời chào mừng của Maria thì hài nhi trong bụng bà nhảy mừng. Elizabeth liền thốt: “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và con lòng bà gồm phúc lạ.” Vừa khi nghe lời chúc phúc của Elizabeth thì bổng chốc Maria liền cảm nghiệm được Thiên Chúa soi sáng cho mình ý thức được sự bày tỏ và thực hiện những lời hứa cùa Thiên Chúa, đặc biệt là những lời hứa nầy có liên quan đến những người nghèo khổ và những kẻ bị áp bức. Do đó Đức Mẹ Maria đáp lại bằng một ca vịnh tuyệt vời, “Magnificat”:

Linh hồn tôi ngợi khen Thiên Chúa,
Và thần trí tôi hớn hở mừng vui trong Chúa Đấng cứu độ tôi,
Vì Người đoái thưong nhìn phận tôi tớ mọn hèn…
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhưòng
Kẻ nghèo đói Chúa ban đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay không.

Đây là một viễn tượng phi thường và có tính cách phá đổ trong đó ân huệ cùa Thiên Chúa đối với hai người phụ nữ khiêm tốn được xem như là để báo trước cho một đảo ngược toàn diện thể chế xã hội: vinh thăng kẻ nghèo hèn! Hạ bệ kẻ thù của họ!

Niềm vui chan chứa của cuộc thăm viếng nầy làm tan đi bất cứ điềm báo nào về cái giá mà họ phải trả sau nầy. Vả lại, cũng không có dấu hiệu gì về viễn tương biểu lộ trong ca vịnh của Maria dẩn đến cái chết của hai hài nhi đang nhảy mừng trong lòng mẹ. Tuy nhiên ngày đó còn xa vời lắm. Hôm nay, nhân ngày lễ trọng để kính nhớ Đức Mẹ Maria Thăm Viếng Bà Thánh Elizabeth” chúng ta nhớ đến sự vui mừng gặp gỡ và tình chị em của hai phụ nữ liên kết niềm tin của họ trong Thiên Chúa Toàn Năng.

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-31-thang-5-le-kinh-duc-me-tham-vieng/