Trích từ Dân Chúa

Ngày 31 tháng 3: Kính Thánh Benjamin

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (31/03/2006) -- Sau Công đồng Vatican II, chương trình đào tạo phó tế vĩnh viễn được làm sống lại trong các giáo phận và phó tế được thừa nhận vào hàng giáo sĩ của Giáo Hội. Các phó tế đã đóng góp thêm vào như những bông hoa mới trong vườn hoa rực rỡ của mùa xuân Giáo Hội như lời tiên tri của Chân Phước Gioan XXIII đã tiên đoán.

Trong những thế kỷ đầu tiên của Giáo Hội, các phó tế đã đóng góp tích cực vào việc rao giảng Tin Mừng, cũng như sát cánh cùng các linh mục và giám mục trong việc điều hành công việc của Giáo Hội: thánh Etienne ở Jerusalem, thánh Ephrem ở Edesse, thánh Habib ở Mésopotamie, thánh Laurent ở Roma và thánh Vincent ở Saragosse. Thêm vào hàng ngũ các thánh, có thánh Benjamin ở Ba tư.

Thánh Benjamin là một nhà thuyết giáo hùng biện đầy nhiệt thành. Ngài đã lôi cuốn được những thầy tư tế, những nhà học giả cũng như các chiêm tinh thuộc giáo phái thờ mặt trời và lửa Zarathoustra ở Ba tư. Các nhà chiêm tinh này rất được trọng vọng nên dân chúng cũng theo gương họ mà trở lại đạo Công giáo. Ðiều này làm cho nhà vua và các các chức sắc tức giận nên đã bắt giam phó tế Benjamin và đổ thừa là đã xúi giục các tín hữu đốt đền thờ thần Lửa của họ.

Do sự can thiệp của quan lãnh sự La mã ho đã tạm thời trả lại tự do cho Benjamin với điều kiện là Benjamin không được tiếp tục rao giảng Tin Mừng cho dân chúng và thuyết phục các nhà chiêm tinh của đạo giáo Ba tư. Thánh Benjamin vẫn tiếp tục rao giảng Tin Mừng và cải giáo nhiều chiêm tinh gia nên quan quân lại hạ ngục và hành hạ hung ác hơn trước, nhưng chúng không thể làm lay chuyển được ý chí sặt đá cũng như lòng nhiệt thành yêu mến Chúa Giêsu đang thiêu đốt tâm can của Benjamin.

Vua xứ Ba tư độc ác đã ra lệnh dùng móc câu rút ruột của Benjamin làm cho đau đớn và xé xác Benjamin ra từng mảnh. Benjamin đã can đảm chịu đựng cực hình man rợ này, chịu đựng đau đớn khủng khiếp trong cơn hấp hối với niềm tin sắt son và trông cậy phú thác trong tay Chúa.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-31-thang-3-kinh-thanh-benjamin/