Trích từ Dân Chúa

Ngày 30 tháng 9: Kính Thánh Jerome

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (30/09/2005) -- Thánh Jerome là một học sinh rất xuất sắc. Ngài xin chịu phép rửa tội lúc 19 tuổi. Sau đó ngài cương quyết hiến thân làm công việc Chúa. Ngài ra đi tìm ơn gọi. Ngài đến ẩn tu trong sa mạc Chalcis ở Syria trong hai năm. Sống khổ hạnh, chiêm niệm và suy tư về Kinh Thánh, đó là lối rèn luyện thời bây giờ cho những người tu hành để làm công việc của Chúa.

Nhưng thánh Jerome là người thích hoạt động. Ngài đi đến Antioche, theo học trường chú giải Kinh Thánh. Ngài học thông thạo tiếng Hy lạp và tiếng Do thái. Sau đó ngài chịu chức linh mục. Khi đi ngang qua Constantinople ngài khám phá môn phái chú giải Kinh Thánh của Origene nên đã xin theo học dưới sự hướng dẩn của thánh Gregory Nazianzus.

Còn phân vân về công việc mình phải làm, ngài trở về Roma. Nhờ vào sự thông thái và học thức uyên bác, Đức Giáo Hoàng Damase đã chọn ngài làm thư ký riêng. Lối chú giải Kinh Thánh và lòng tin tuyệt đối vào lời Chúa của ngài đã lôi cuốn một số mệnh phụ quý phái ở Roma, nên họ thành lập một nhóm học hỏi Kinh Thánh và xin ngài làm cha linh hướng.

Khi Đức Giáo Hoàng băng hà, thánh Jerome phải rời bỏ Roma vì tánh tình nóng nảy và bộc trực nên có nhiều kẻ thù. Các bà xin theo ngài đến Bethlehem và ngài đã thành lập một tu viện dành cho các bà tu hành. Chính tại đây ngài đã tìm được ơn gọi làm công việc theo thánh ý Chúa. Ngài dành tất cả thì giờ để học hỏi Kinh Thánh. Ngài đã dịch bản Kinh Thánh từ tiếng Hy lạp ra tiếng La tinh với sự trợ giúp của các bà mệnh phụ đó là bản dịch được mang tên là Vulgate.

Nhiều người sống đương thời đã phiền trách tánh tình nóng nảy và cố chấp của ngài, nhưng mọi người đều công nhận ngài là người yêu mến Chúa và lời của Chúa đến cao độ ít người theo kịp. Ngài được phong là hiển thánh và được tuyên xưng là Tiến sĩ của Giáo Hội.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-30-thang-9-kinh-thanh-jerome/