Trích từ Dân Chúa

Ngày 30 tháng 8: Kính Chân Phước Jeanne Jugan

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (30/08/2005) -- Chân Phước Jeanne Jugan sinh năm 1792 trong một gia đình nghèo ở Brittany. Jeanne học rất ít và suốt đời chỉ làm việc chân tay. Mặc dù rất nghèo và ít học, Jeanne luôn tin tưởng rằng Chúa muốn dùng Jeanne để làm những công việc lớn lao. Vào năm 1837, cùng với một người bạn lớn tuổi và một thiếu nữ, Jeanne mướn một căn phòng nhỏ sát mái nhà ở thành phố Saint-Servan. Ba người phụ nữ này thành lập một hội cầu nguyện và nâng đỡ nhau bằng việc kéo sợi và giặt mướn quần áo. Khi có giờ rỗi thì họ dạy giáo lý cho con nít lối xóm và giúp đỡ những người nghèo.

Vào năm 1839, khi có nạn đói xẩy ra, ngoài đường phố đầy những người ăn xin. Chính lúc này là lúc Jeanne cảm nhận được ơn gọi của mình. Bây giờ Jeanne đã 47 tuổi, Jeanne từ bỏ công việc đang làm và đi gỏ cửa các nhà giàu trong thành phố ăn xin lấy tiền giúp những người già cả vô gia cư. Jeanne đem những người bị bỏ rơi về nhà săn sóc và nuôi nấng. Một linh mục trẻ tên là Le Pailleur nhận giúp đỡ và làm cha linh hướng.

Jeanne tỏ ra có tài năng đặc biệt trong việc tổ chức và lạc quyên nên được mọi người chú ý và tích cực giúp đỡ. Chỉ trong vài năm Jeanne mua được một căn nhà rộng rãi dùng vào việc từ thiện. Jeanne được Hàn Lâm viện Pháp tưởng lệ và ban thưởng một số tiền. Có nhiều phụ nữ đến giúp thiện nguyện nên vào năm 1843 Jeanne lập nên một tu hội lấy tên là “Các Chị Em Nhỏ của Người Nghèo” (Little Sisters of the Poor) và Jeanne được bầu lên làm Bề Trên của Tu hội.

Đến đây thì câu chuyện trở thành một bi kịch. Cha Le Pailleur có lẽ ganh ghét tài năng và khinh rẽ nguồn gốc thấp kém của Jeanne nên dùng quyền lực của mình mà ép buộc Jeanne từ chức và giao chức vụ Bề trên lại cho một Sơ phụ tá của Jeanne. Jeanne biết điều đó nhưng lặng lẽ chấp nhận không hề bày tỏ một chút bất bình.

Vào năm 1852, khi tu hội được Tòa Thánh thừa nhận thì tu hội đã có 36 cơ sở và khoảng 500 Sơ. Lúc này Cha Le Pailleur đã nắm toàn quyền kiểm soát tu hội và tự đặt mình làm Bề Trên Tổng Quyền. Jeanne vẫn còn được cho phép thay mặt cho tu hội ngoài xã hội và thực hiện những công cuộc lạc quyên. Nhưng sau vài năm thì Cha Le Pailleur ra quyết định đưa Sơ Jeanne về nhà Tập giúp đỡ các tập sinh làm những công việc chân tay. Jeanne đã ở đây trong 27 năm, ăn chay hãm mình và vui vẽ hoàn tất bổn phận thấp kém hằng ngày trong bóng tối.

Cha Le Pailleur trong lúc đó thì viết lại lịch sử của tu hội và tự gán cho mình là người sáng lập và Jeanne chỉ là một trong những cọng sự viên và tên là Sơ Maria Thánh Gía. Tuy Jeanne chính là người sáng lập tu hội mà ít người biết đến, họ chỉ biết Jeanne là một Sơ hiền lành chất phát đưọc mọi người yêu mến. Jeanne cũng không tha thiết gì với danh dự thế tục, diều làm cho Jeanne vui mừng là sự thành công của tu hội. Nhưng sự thật một ngày kia đã được phơi bày ra ánh sáng! Và người thực hiện được công việc tốt đẹp và lớn lao phải được tưởng thưởng xứng đáng. Jeanne Jugan được nhận biết là người đích thật sáng lập tu hội này.

Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lồ II đã tôn phong Chân Phước Jeanne Jugan vào năm 1982.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-30-thang-8-kinh-chan-phuoc-jeanne-jugan/