Trích từ Dân Chúa

Ngày 3 tháng 8: Kính Thánh Lydia

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (03/08/2005) -- Thánh Lydia là một phụ nữ đầu tiên được thánh Phao lồ rửa tội khi ngài đi ngang qua xứ Macedonia.Thánh Luca đã kể lại trong sách Công vụ Tông đồ như sau:

Tại Troas, vào buổi tối trong lúc đang cầu nguyện, thánh Phao lồ nhìn thấy một thị kiến: “bên kia bờ biển, một người Macedonia đang cầu khẩn van nàì: “Xin ông vượt biển đến Macedonia giúp chúng tôi với.” Thánh Phao lồ và các bạn đồng hành liền xuống tàu đi đến Neapolis rồi đi dến thành Philip và dừng lại đó trong mấy ngày. Đây là một thị trấn rất sầm uất có nhiều sắc dân sinh sống và không có đền thờ của người Do thái.

Trong ngày Sabbath các ngài đi dọc theo bờ sông và khám phá có một nhóm phụ nữ đang nhóm họp tại nhà bà Lydia. Bà Lydia là một người gốc kẻ ngoại quê ở Thyatira nhưng có cảm tình với đạo Do thái vì đạo này “một Đức Chúa Trời duy nhất”. Khi nghe thánh Phao lồ loan báo ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô ban bố cho toàn thể nhân loại thì các phụ nữ này đã mở rộng tâm hồn mà đón nhận.

Bà Lydia xin thánh Phao lồ rửa tội cho tất cả gia đình và nhà của bà là thánh đường đầu tiên ở Âu châu. Bà Lydia là một thương gia bán vải điều, nên có phương tiện để giúp đỡ trong việc truyền giáo. bà đã thưa với thánh Phao lồ và bạn đồng hành: “Nếu các ông đã tin tưởng tôi là một người tin Chúa thì các ông hãy đến cư ngụ tại nhà tôi.” lời mời này chúng tôi chúng tôi không thể từ chối được. Thánh Lydia là một tín đồ quảng đại và đã gan dạ tuyên xưng đức tin của mình.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-3-thang-8-kinh-thanh-lydia/