Trích từ Dân Chúa

Ngày 3 tháng 7: Kinh Thánh Thomas Tông đồ

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (03/07/2005) -- Chỉ vài dòng trong Phúc Âm của thánh Gioan đã mô tả đầy đủ tính tình bộc trực của thánh Thomas Tông đồ. Khi Chúa Giêsu có ý định đi lên Jerusalem thì Thomas bày tỏ ngay lòng cương quyết đi theo Chúa: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cũng đi để cùng chết với Thầy” (11:16)

Sau đó, trong Buổi Tiệc Ly, khi Chúa nói là sẽ ra đi để dọn chổ cho các môn đệ và tất cả đều biết đường đi đến, thì Thomas liền hỏi ngay: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu thì làm sao chúng con biết được đường ?” Và các Tông đố đã nhận được một câu trả lời thật rỏ ràng và đầy đủ ý nghĩa: “Chính Thầy là đường, là sư thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (14:5}

Nhưng chính sự “ngờ vực” bất hủ mà Thomas được nhắc nhở trong mỗi mùa Phục sinh. Thomas đã phản ứng một cách chân thành khi các thánh tông đồ nói lại với Thomas là đã nhìn thấy Chúa Sống Lại. Thomas đã không tin mà còn cải lại nếu không thấy tận mắt những dấu đinh và để bàn tay vào vết đâm ở cạnh sườn của Chúa thì chẳng có tin.

Tám ngày sau Chúa lại hiện ra giữa các thánh tông đồ ở phòng trên gác nơi các ngài đang ẩn náu. Chúa phán cùng Thomas, người môn có lòng “ngờ vực”, hãy đến sờ các vết đinh và xỏ tay vào vết thương cạnh sườn của Chúa. Thomas đã thốt lên “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! Và Chúa đã phán bảo:”Vì đã thấy Thầy nên anh tin. Phúc thay cho những người không thấy mà tin!”

Những hoạt động của thánh Thomas sau ngày lễ Thăng Thiên không được ghi chép lại. Nhưng theo lời truyền tụng thì thánh Thomas đã đi loan báo Tin Mừng của Chúa đến tận miền nam xứ Ấn độ và đã tử đạo tại đó. Các sự việc đó được kiểm chứng khi các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha ghé tàu lại ở bờ biển Malabar vào thế kỷ 16. Họ đã gặp những cộng đoàn Kitô hữu có nguồn gốc từ thời thánh Thomas. Ngày nay những cộng đoàn Kitô hữu này vẫn còn được gọi là những cộng đoàn Kitô hữu thánh Thomas.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-3-thang-7-kinh-thanh-thomas-tong-do/