Trích từ Dân Chúa

Ngày 3 tháng 4: Kính Thánh Benedict, nguời Phi châu

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (03/04/2006) -- Thánh Benedict được bầu lên chức vụ điều khiển của Dòng Phanxicô ngoài ý muốn của mình. Sau khi mãn nhiệm kỳ ngài lại trở về sống khiêm tốn, chu toàn công việc thấp kém hằng ngày trong nhà dòng.

Cha mẹ ngài là những người Phi châu bị bắt đem bán làm nô lệ ở Messina, Sicily. Năm 18 tuổi, thánh Benedict được trả tự do. Ngài tiếp tục công việc nông trại và dành dụm được một số tiền, ngài đã mua được một cặp bò mộng. Ngài rất hảnh diện về đôi bò này. Trong lúc đó tại Palermo có một nhóm người thánh thiện cùng nhau lập một tu hội, vào tu ẩn dật nơi thanh vắng lánh xa trần tục. Benedict liền bỏ tất cả mọi sự đi theo nhóm ẩn tu này. Vì những nhà ẩn tu này tuân theo lề luật của thánh Phanxicô Assisi nên Ðức Giáo Hòang ra lệnh cho họ gia nhập vào Dòng Phanxicô nghèo khó.

Thánh Benedict có tài điều khiển và tháo vát nên được bầu lên làm bề trên nhà dòng và trông coi các tập sinh tại Palermo. Chức vụ này chưa bao giờ được giao phó cho một huynh trưởng. Tuy vậy Benedict vẫn phải đãm nhận chức vụ này. Sau khi mãn nhiệm kỳ thánh Benedict sung sướng trở lại công việc nấu bếp và giặt rủ cho anh em trong nhà dòng.

Khi điều khiển nhà dòng thánh Benedict đã sửa sai anh em với lòng khiêm nhu và yêu thương. Một lần sau khi khiển trách một tập sinh và được biết tập sinh này vô tội, ngài đã quỳ xuống trước tập sinh này mà xin lỗi.

Thánh Benedict không giữ gì làm của riêng cho mình cả, những đồ vật ngài dùng luôn được gọi là “của chúng ta”. Tòan vùng Sicily đều vang vọng sự thánh thiện và đạo đức của Benedict nên nhiều người đã đến xin cầu nguyện và linh hướng. Trong một năm thánh Benedict đã giữ chay tịnh không riêng trong Mùa Chay mà đã giữ đến bảy lần như vậy.

Sau khi thánh Benedict qua đời, vua Philip III nước Tây Ban nha vì lòng sùng kính đặt biệt đã dâng hiến một ngôi mộ cho vị thánh này. Thánh Benedict được tôn phong hiển thánh vào năm 1807 và được tuyên xưng là thánh bổn mạng của những người Mỹ gốc Phi châu.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-3-thang-4-kinh-thanh-benedict-nguoi-phi-chau/