Trích từ Dân Chúa

Ngày 29 tháng 1: Kính Thánh Gildas

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (29/01/2006) -- Thánh Gildas là con trai của một vị chúa xứ Ecosse, ngài bắt đầu tu học với các đan sĩ ở xứ Galles. Năm 518 ngài lảnh chức linh mục, ngài hăng hái đi rao giảng Tin Mừng và đã hoán cải đưọc những người đồng hương của ngài gia nhập đạo Công giáo. Sau đó ngài đi truyền giáo đến miền Bắc nước Anh và Ái nhỉ lan. Nhờ tài hùng biện và lòng nhiệt thành ngài đã cảm hóa được dân tộc bản xứ trở lại đạo.

Ngài viết một quyển lịch các thánh và những bài kinh phụng vụ để cho dân Galles dùng trong phụng vụ. Công việc của ngài làm thành công tốt đẹp nên thánh Colomban đã gởi thư ca ngợi ngài đến Ðức Giáo Hoàng Gregory.

Sau đó thì ngài trở về lục địa, đến tu làm ẩn sĩ tại đảo Houat. Trong tâm tư của ngài là quyết tâm sống một cuộc đời xa lánh trần tục, trong trầm lặng và tĩnh mịch, để cầu nguyện và chiêm niệm về Kinh Thánh. Ngọn lửa yêu mến Thiên Chúa trong tâm hồn ngài bừng cháy rực rở làm sao mà che giấu mãi được mọi người được?

Danh tiếng ngài loan truyến khắp vùng nên nhiều người trẻ đến xin theo ngài để thụ giáo. Dân chúng làm nghề chài lưới trên đảo đến tôn kính và tham vấn vị ẩn sĩ và loan truyền đến tòan vùng dọc theo bờ biển. Họ đến xin ngài lập một tu viện ở Rhuys. Danh tiếng ngài ảnh hưởng đến toàn nước Anh.

Ngài cũng viết một quyển sách rất danh tiếng “Tóm lược lịch sử nước Anh” từ thời lệ thuộc quân Roma đến thời kỳ dân Saxons xâm chiếm tòan đảo. Ngài cũng viết những thư từ khuyến cáo các vị chúa tham lam và những giáo sĩ lười biếng trong vùng không đi đúng đường lối của Giáo Hội.

Vị ẩn sĩ Gildas đã từ giả cuộc đời vào năm 570 trong thầm lặng trên đảo Houat. Trước khi chết ngài trối lại cùng các môn đệ là đừng làm ma chay gì cả, chỉ bỏ thân xác của ngài trên một chiếc ghe nhỏ đẩy ra ngoài biển và cứ để nó trôi dạt đến đâu tùy theo ý Chúa muốn !

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-29-thang-1-kinh-thanh-gildas/