Trích từ Dân Chúa

Ngày 28 tháng 7: Kính Thánh Samson

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (28/07/2005) -- Khi nghe tên Samson chúng ta thường liên tưởng đến một nhân vật anh hùng trong Cựu Ước vào thời các Thủ Lãnh (Judges). Samson có một bộ tóc rất đẹp chứa đựng một sức mạnh phi thường. Samson đã đánh bại quân Philistins nhiều trận cho đến ngày vì say mê vẽ đẹp quyến rũ của Đaliđa và đã bị nàng cắt mất bộ tóc. Samson đã bị quân thù bắt và bị xiềng vào cối xay đá … Thân phận bi đát của Samson là đề tài cho nhiều văn sĩ, thi sĩ và họa sĩ.

Thánh Samson mà chúng ta tôn kính hôm nay là một tu sĩ, viện trưởng của tu viện Ynis-Bir trên đảo Caldey xứ Galles Anh quốc vào thế kỷ thứ VI. Sau khi đi rao giảng Tin Mừng trong xứ Ái nhỉ lan, Samson trở về lại quê quán và được bổ nhiệm làm Giám Mục.

Kể từ năm 548, Đức Giám Mục Samson thành lập một tu viện mới tại thành phố Dol, nơi này trở thành một trung tâm phát huy tín ngưởng cho toàn vùng. Cùng một lúc thánh Patrick đang rao giảng Tin Mừng tại Ái nhỉ lan, thánh Samson thành lập những trung tâm truyền giáo khắp xứ Bretagne cho đến giáp giới sông Seine ở Paris. Ngài cũng là một thành viên trong Thượng Hội Đồng ở Paris năm 557.

Thánh Samson qua đời ngày 28 tháng 7 năm 565 tại Dol sau khi đã tận tụy làm công việc mục vụ và xây dựng các tu viện. Vị Giám Mục tu sĩ này được tôn kính nhiều nơi trong nước Anh và nước Pháp.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-28-thang-7-kinh-thanh-samson/