Trích từ Dân Chúa

Ngày 27 tháng 3: Kính Thánh Margaret Clitherow

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (27/03/2006) -- Thánh Margaret Clitherow là một phụ nữ tử đạo đầu tiên vì đức tin Công giáo dưới thời Nữ Hoàng Elizabeth I. Margaret là con gái của một thương gia buôn bán đèn sáp rất giàu có ở York. Bà kết hôn với John Clitherow một chủ tiêm bán thực phẩm. Mặc dù được nuôi dưỡng trong một gia đình theo đạo Tin lành, nhưng sau khi thành hôn được vài năm thì Margaret đã trở lại theo đạo Công giáo vì nhận thấy những bất công và những luật pháp khai trừ đạo Công giáo thời bây giờ. Các giáo dân Công giáo và các linh mục phải trốn tránh để giữ đức tin của mình. Chồng Bà không chia sẻ niềm tin của Bà nhưng cũng không phản đối dù bị làm khó khăn và nhiều lần bị đóng tiền phạt bất công vì bị nghi ngờ là theo đạo Công giáo.

Một lần Margaret bị bắt giam trong hai năm, Magaret dùng thi giờ bị giam giữ mà tập đọc, tập viết và học hỏi Kinh Thánh.

Khi được thả ra Margaret dùng nhà của mình làm nơi trú ấn cho các linh mục Công giáo và nơi làm Thánh lễ chui cho giáo dân..Nhiều lần Margaret đến chổ các linh mục bị hành quyết mà cầu nguyện tỏ lòng cung kính đặt biệt đối với những đấng đã hy sinh mạng sống mình hòng giúp giáo dân giữ vững đức tin.

Vào ngày 10 tháng 3 năm 1586, Margaret bị bắt giam. Chính quyền đến lục soát nhà Bà, họ tìm thấy một phòng bí mật có áo lễ, chén thánh và sách lễ. Bị kết án là theo đạo giáo bất hợp pháp và phản loạn. Margeret biết trước là hình phạt sẽ là tử hình bằng cách dùng đá đè nặng cho đến chết.

Khi đem ra xử án quan tòa khuyên Margaret hãy nhìn nhận mình đã sai lầm và xin tòa khoan hồng vì bổn phận làm vợ và làm mẹ. Bà đã khẳng khái trả lời: “Tôi kính trọng chồng tôi và yêu mến các con tôi theo như bổn phận đã định nhưng tôi hằng ước ao chồng tôi và các con tôi cùng chia sẻ dau khổ và niềm tin của tôi cho chính nghĩa.

Trong lúc bị giam giữ các con không được đến thăm viếng chỉ một lần chồng Bà được đến thăm có viên cai tù tháp tùng. Khi John Clitherow nghe bản án, John như người mất trí thét lên :” Taị sao người ta có thể giết chết một người vợ hiền, một người đàn bà đạo hạnh nhất trong vương quốc của chúng ta!”

Magaret đã thức suốt đêm cầu nguyện, có người vợ của viên cai tù trông nom giúp đỡ và Margaret đã than thở; ”Không phải tôi sợ chết, tinh thần tôi thì an bình, nhưng thân xác tôi thì yếu đuối!”.Sáng hôm sau, ngày 25 tháng 3 thì Margaret bị điệu đến pháp trường, ngoài những người hành quyết có một số đông phụ nữ đi theo. Bản án buộc tôi nhân phải bị lột hết áo quần để hạ nhục. Quan tòa một lần nữa ra lệnh cho Margaret xin lỗi Nữ Hoàng và chồng của mình, Bà đã trả lời: “Tôi luôn trung thành với xứ sở và Nữ Hoàng, còn chồng tôi thì tôi luôn yêu mến và làm tròn bổn phận làm vợ.” Margaret bị đặt nằm ngữa trên một tảng đá nhọn, rồi một tấm ván lớn được đặt trên người Bà và các và những tên đao phủ bắt đầu chất lên tấm ván những tảng đá cho đến lúc tử tội bị đè bẹp mà chết. Magaret chỉ chịu đựng được 15 phút rồi tắt thở, các xương sườn và xương sống đều bị gảy nát. Margaret miệng luôn kêu tên cực trọng : “Giêsu, Giêsu, Giêsu, xin thương xót con.”

Thánh Margaret Clitherow được Ðức Giáo Hoàng Paul VI tôn phong hiển thánh vào năm 1970.

Thánh Margaret Clitherow là một phụ nữ tử đạo đầu tiên vì đức tin Công giáo dưới thời Nữ Hoàng Elizabeth I. Margaret là con gái của một thương gia buôn bán đèn sáp rất giàu có ở York. Bà kết hôn với John Clitherow một chủ tiêm bán thực phẩm. Mặc dù được nuôi dưỡng trong một gia đình theo đạo Tin lành, nhưng sau khi thành hôn được vài năm thì Margaret đã trở lại theo đạo Công giáo vì nhận thấy những bất công và những luật pháp khai trừ đạo Công giáo thời bây giờ. Các giáo dân Công giáo và các linh mục phải trốn tránh để giữ đức tin của mình. Chồng Bà không chia sẻ niềm tin của Bà nhưng cũng không phản đối dù bị làm khó khăn và nhiều lần bị đóng tiền phạt bất công vì bị nghi ngờ là theo đạo Công giáo.

Một lần Margaret bị bắt giam trong hai năm, Magaret dùng thi giờ bị giam giữ mà tập đọc, tập viết và học hỏi Kinh Thánh.

Khi được thả ra Margaret dùng nhà của mình làm nơi trú ấn cho các linh mục Công giáo và nơi làm Thánh lễ chui cho giáo dân..Nhiều lần Margaret đến chổ các linh mục bị hành quyết mà cầu nguyện tỏ lòng cung kính đặt biệt đối với những đấng đã hy sinh mạng sống mình hòng giúp giáo dân giữ vững đức tin.

Vào ngày 10 tháng 3 năm 1586, Margaret bị bắt giam. Chính quyền đến lục soát nhà Bà, họ tìm thấy một phòng bí mật có áo lễ, chén thánh và sách lễ. Bị kết án là theo đạo giáo bất hợp pháp và phản loạn. Margeret biết trước là hình phạt sẽ là tử hình bằng cách dùng đá đè nặng cho đến chết.

Khi đem ra xử án quan tòa khuyên Margaret hãy nhìn nhận mình đã sai lầm và xin tòa khoan hồng vì bổn phận làm vợ và làm mẹ. Bà đã khẳng khái trả lời: “Tôi kính trọng chồng tôi và yêu mến các con tôi theo như bổn phận đã định nhưng tôi hằng ước ao chồng tôi và các con tôi cùng chia sẻ dau khổ và niềm tin của tôi cho chính nghĩa.

Trong lúc bị giam giữ các con không được đến thăm viếng chỉ một lần chồng Bà được đến thăm có viên cai tù tháp tùng. Khi John Clitherow nghe bản án, John như người mất trí thét lên :” Taị sao người ta có thể giết chết một người vợ hiền, một người đàn bà đạo hạnh nhất trong vương quốc của chúng ta!”

Magaret đã thức suốt đêm cầu nguyện, có người vợ của viên cai tù trông nom giúp đỡ và Margaret đã than thở; ”Không phải tôi sợ chết, tinh thần tôi thì an bình, nhưng thân xác tôi thì yếu đuối!”.Sáng hôm sau, ngày 25 tháng 3 thì Margaret bị điệu đến pháp trường, ngoài những người hành quyết có một số đông phụ nữ đi theo. Bản án buộc tôi nhân phải bị lột hết áo quần để hạ nhục. Quan tòa một lần nữa ra lệnh cho Margaret xin lỗi Nữ Hoàng và chồng của mình, Bà đã trả lời: “Tôi luôn trung thành với xứ sở và Nữ Hoàng, còn chồng tôi thì tôi luôn yêu mến và làm tròn bổn phận làm vợ.” Margaret bị đặt nằm ngữa trên một tảng đá nhọn, rồi một tấm ván lớn được đặt trên người Bà và các và những tên đao phủ bắt đầu chất lên tấm ván những tảng đá cho đến lúc tử tội bị đè bẹp mà chết. Magaret chỉ chịu đựng được 15 phút rồi tắt thở, các xương sườn và xương sống đều bị gảy nát. Margaret miệng luôn kêu tên cực trọng : “Giêsu, Giêsu, Giêsu, xin thương xót con.”

Thánh Margaret Clitherow được Ðức Giáo Hoàng Paul VI tôn phong hiển thánh vào năm 1970.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-27-thang-3-kinh-thanh-margaret-clitherow/