Trích từ Dân Chúa

Ngày 26 tháng 9: Kính Thánh Cosmas và Damian

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (26/09/2005) -- Việc tôn kính hai vị thánh tử đạo này rất phổ quát từ Ðông sang Tây và được ghi vào lịch phụng vụ và Lễ quy. Hai ngài là anh em song sinh từ Arabia đến Syria để hành nghề thầy thuốc.Các ngài chửa bệnh cho dân chúng mà không nhận lãnh thù lao như lời Chúa dạy: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy”. Ngoài ra các ngài còn chữa các thứ bệnh tâm thần, trừ tà ma cho những người bị quỷ ám và rao giảng Tin Mừng cho họ.

Bệnh nhân của các ngài rất đông đảo. Có một mệnh phụ tên là Palladia, khi được chữa lành bệnh xuất huyết kinh niên bèn dâng cúng một số tiền lớn nhưng các ngài đã cương quyết từ chối. Ngày hôm sau bà ấy đến gặp riêng thánh Damian và xin ngài thâu nhận để làm những công việc từ thiện. Nhân danh Chúa ngài ưng thuận nhưng thánh Cosmas hay biết nên đã tách ra không hợp tác với anh mình nữa. Nhưng sự hiểu lầm sau một thời gian đã được hàn gắn tốt đẹp.

Trong khi việc trở lại đạo Công giáo đang lớn mạnh thì Hoàng đế Diocletian ra lệnh cho quan Lysias bắt bớ và hành quyết những người Kitô hữu. Quân lính đến bắt hai anh em Cosmas và Damian đưa vào đền thờ ngoại giáo bắt các ngài dâng cúng thờ lạy thần của họ. Các ngài đã khẳng khái từ chối thì bọn chúng đã ra tay đánh đập và hành hạ tàn nhẫn, cuối cùng chúng đã chặt đầu các ngài.

Hài cốt của các ngài được đưa về Cyr, xứ Syria. Ba thế kỷ sau Hoàng đế Justinian khi bệnh nặng thì cầu cùng hai thánh Cosmas và Damian. Lời cầu được thành tựu nên Hoàng đế Justinian đã phát triển thành phố Cyr và cho sửa sang lại nhà thờ tôn kính các ngài ở Constantinople và xây thêm nhiều nhà thờ nữa để tôn vinh các ngài vì vậy dân chúng đặt biệt tôn kính hai vị thánh tử đạo này.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-26-thang-9-kinh-thanh-cosmas-va-damian/