Trích từ Dân Chúa

Ngày 26 tháng 7: Kính Thánh Ana và Thánh Gioankim

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (26/07/2005) -- Thánh Ana và Thánh Gioankim là cha mẹ của Đức Trinh Nữ Maria và Ông Bà của Đức Giêsu Kitô! Ba tuần lễ trước ngày lễ trọng đại Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta tôn kính và tỏ lòng biết ơn hai đấng sinh thành của Đức Mẹ Chúa Trời. Mặc dù các sách Phúc Âm không nêu lên chi tiết rỏ ràng về hai đấng nhưng theo truyền thống của Giáo Hội ở Jerusalem thì việc sùng bái các ngài đã bắt đầu từ thế kỷ thứ II.

Cha mẹ của Đức Bà Maria là sợi dây nối kết Giao Ước Cũ với Giao Ước Mới: từ các ngài chúng ta đón nhận Ơn Lành từ Thiên Chúa đã hứa cho mọi dân tộc. Các ngài đã sinh ra Đấng làm mẹ của Chúa Giêsu Kitô, Con của Thiên Chúa. Chúng ta hãy lập lại lời tung hô ngợi khen của thánh Gioan Damas: “Các ngài thật là diễm phúc! Toàn thể thế giới mang ơn các ngài, Đức Chúa Trời đã ban cho người mẹ bà Ana một ân huệ thật cao cả, một người mẹ xứng hợp để sinh ra một người nữ vô nhiễm nguyên tội. Phúc thay cho người cha Gioankim đã truyền sinh được một người con rất thánh trên hết các thánh.”

Từ thế kỷ thứ V việc tôn sùng thánh Ana trở nên rộng lớn cùng một lúc với việc tôn sùng Đức Mẹ được phổ quát. Những thánh đường đồ sộ được xây ở Jerusalem và ở Byzantine để tôn sùng đặt biệt thánh Ana. Đến thế kỷ thứ XVI thì thánh Gioankim cũng được nhắc nhở và sùng bái như người bạn đường thánh thiện của thánh Ana.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-26-thang-7-kinh-thanh-ana-va-thanh-gioankim/