Trích từ Dân Chúa

Ngày 26 tháng 1: Kính Thánh Paula

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (26/01/2006) -- Thánh Paula thuộc thành phần quý tộc giàu có trong thành Roma. Chồng bà là một người danh vọng thuộc hoàng tộc. Cuộc hôn nhân thật hạnh phúc, hai ông bà sinh hạ được năm người con. Chồng bà qua đời lúc bà mới 32 tuổi và bà cảm thấy cuộc đời quá ư buồn tẻ và vô vị.

Bà được thánh Marcella một bà góa đạo đức an ủi và hướng dẫn đến với Chúa Kitô. Nhờ đó bà tìm lại được sức mạnh và ý nghỉa của cuộc đời. Bà cũng gặp được thánh Jerome, một linh mục thông thái và thánh thiện đang dịch thuật sách vở cho Ðức Giáo Hoàng Damasus. Thánh Jerome trở thành vị linh hướng và một người bạn trung thành của bà.

Khi người con gái lớn của bà thình lình qua đời, rồi lần lượt những người con khác chỉ còn lại một người con gái là Eustochium. Bà quá đau khổ và thất vọng. Thánh Jerome đã khuyên nhủ, an uỉ và giúp đỡ bà vững tin vào Thiên Chúa.

Vào năm 385, thánh Jerome rời Roma để về ẩn tu ở Ðất Thánh, bà cùng người con gái nhỏ Eustchium đã đi theo. Tại Bethlehem bà dùng tất cả tài sản của mình để xây hai tu viện, một dành cho nam tu sĩ và một dành cho nữ tu sĩ. Bà điều khiển nữ tu viện và dành nhiều thì giờ giúp thánh Jerome trong công việc biên soạn và dịch thuật các tài liệu của Giáo Hội vì từ nhỏ Bà đã học thông thạo tiếng Hy lạp. Bà cũng đã giúp thánh Jerome dịch quyển Kinh Thánh từ tiếng Hy lạp ra tiếng La tinh, đó là bản Vulgate.

Khi thánh Paula qua đời vào năm 404 thánh Jerome đã bày tỏ niềm luyến tiếc sâu xa với Eustochium con gái bà như sau: “Tôi không biết diển tả bằng cách nào những đức tính tốt và lòng thánh thiện của bà đáng kính Paula. Cao cả danh vọng trong hàng quý tộc, bà còn cao cả hơn nữa trong sự thánh thiện; Bà rất giàu sang với của cải thế gian và bây giờ còn giàu sang hơn nữa khi chịu sống nghèo nàn vì yêu mến Chúa Giêsu Kitô.”

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-26-thang-1-kinh-thanh-paula/