Trích từ Dân Chúa

Ngày 25 tháng 8: Kính Thánh Louis, Vua nước Pháp

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (25/08/2005) -- Người dân nước Pháp nhớ tới vị vua thánh Louis IX của họ với hình ảnh một đấng quân vương đang xử án đưới bóng một cây sồi cao lớn bên lâu đài Vincennes. Thánh Louis được người đương thời ngưởng mộ vì đức tính công bình, lòng mộ đạo sâu xa và tình bác ái cao cả đối với những người nghèo khổ.

Đến 20 tuổi ngài cưới công nương Marguerite de Provence. Sau đó ngài phải đi theo đoàn Thập Tự quân đến giải phóng Thánh Địa vào năm 1248, nhưng nhà vua đã bị bắt làm tù binh.

Khi được tự do và trở về vương quốc, ngài đã tiến hành những cải tổ sâu rộng trong đó có đạo luật cấm giải quyết tranh chấp bằng đấu kiếm. Ngài cho xây dựng nhiều bệnh viện và nhiều tu viện. Một trong những dự án lớn là xây nhà thờ “Sainte Chapelle” với những cửa kính trình bày những bức hình màu sắc tuyệt đẹp. Nhà thờ này còn chứa đựng những di tích thánh do hoàng đế Constantinople trao tặng.

Ngài còn cung cấp đất đai và tiền bạc cho người chị, Chân Phước Isabelle, thành lập tu viện Sainte-Claire.

Nước Pháp thời bây giờ sống trong hòa bình thịnh vượng, văn hóa giáo dục phát triển tốt đẹp. Ngài giúp đỡ Robert de Sorbon thành lập Đại Học Sorbonne (1257), một trung tâm văn hóa và thần học nổi tiếng khắp Âu châu. Ngài cũng theo dỏi đồ án xây cất thánh đường vĩ đại Notre Dame ở Paris

Ngài là người yêu chuộng hòa bình, ngài tìm mọi cách để làm hòa với kẻ thù hòng chấm dứt các cuộc phân tranh nhất là với các lân bang.

Thánh Louis luôn ước mong giải phóng Thánh Địa và cải hóa những người Hồi giáo. Ngài lại tiếp tục lên đường đi về Đất Thánh nhưng vừa tới Carthage thì bị bệnh và qua đời vào ngày 25 tháng 8 năm 1270.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-25-thang-8-kinh-thanh-louis-vua-nuoc-phap/