Trích từ Dân Chúa

Ngày 25 tháng 6: Kính Thánh Prosper

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (25/06/2006) -- Thánh Prosper sinh vào khoảng thế kỷ thứ 4, người ta không rỏ nhiều về thân thế của ngài mà chỉ biết nhiều về những tác phẩm của ngài đã để lại cho hậu thế. Prosper sinh trưởng trong vùng Limoges nước Pháp vào khoảng năm 390, đã theo học triết lý và thần học trong tu viện Saint Victor ở Marseille. Ngài là một nhà thần học gia giáo dân. Theo như lời truyền tụng thì ngài đã kết hôn nhưng sau đó thì hai vợ chồng cam kết cùng nhau theo đưổi đời sống tu trì. Vợ ngài vào tu trong một dòng nữ còn ngài thì vào tu trong một dòng nam.

Trong lúc đó ở Marseille lý thuyết của Pélagiô đang lan tràn, thuyết này chủ trương là ở bước đầu ngoài thánh sủng, con người có thể tự lực đến với ơn cứu độ. Prosper hăng hái viết những bài đả kích lý thuyết này và tận lực bênh vực lý thuyết của thánh Augustinô.

Thánh Prosper đã liên lạc với Giám mục Hippone, và đã viết nhiều bài xã thuyết như “Về tiền định của các đấng thánh” và “Ơn bền đổ”. Với những bài viết đanh thép của Proper, ngài đã làm cho một số Giám mục trong nước Gaule không còn chống đối tư tưởng cứng rắn và nghiêm khắc của thánh Augustinô nữa!

Vì những bài viết trên Prosper có biệt hiệu là “nhà văn Công giáo”. Prosper được mời về Roma giữ chức thư ký riêng của Đức Giáo Hoàng Léon cho đến ngày qua đời. Trong những tác phẩm được lưu lại : quyển “Lịch sử Tổng quát” trong đó Prosper tóm lược các bài viết của thánh Eusèbe và thánh Jerome, quyển “Bình khảo Thánh Vịnh” và một quyển nữa rất danh tiếng là “Ơn gọi cho những người ngoại đạo”.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-25-thang-6-kinh-thanh-prosper/