Trích từ Dân Chúa

Ngày 24 tháng 3: Kính Thánh Catêrina ở Thụy Điển

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (24/03/2006) -- Có nhiều đấng thánh danh tiếng mang tên Catêrina, như thánh Catêrina ở Sienna, thánh Catêrina ở Alexandria, thánh Catêrina ở Genoa và thánh Catêrina Labouré ở Paris. Hôm nay ngày 24 tháng 3, chúng ta tôn kính thánh Catêrina ở Thụy Điển. Mẹ của bà là thánh Brigitte và bà thuộc dòng dỏi quý tộc.

Thánh Catêrina sinh vào năm 1330 và đã kết hôn với Quận Công Egar. Hai mẹ con bà đều trở thành góa bụa nên đã cùng nhau đi hành hương viếng các đền thánh và làm những công việc từ thiện. Thánh Brigitte được mọi người tôn vinh là “người nữ tiên tri của Bắc Âu”. Bà đã đến sinh sống tại Roma trong những ngày cuối đời.

Con gái của bà là thánh Catêrina đã tháp tùng bà trong các chuyến hành hương khắp nước Ý và Đất Thánh ở Jerusalem. Vào thời bây giờ một cuộc hành hương như vậy thật là khó khăn và nguy hiểm.

Thánh Brigitte và Catêrina sống cùng thời với thánh Catêrina ở Sienna. Các đấng là những cổ động viên hăng hái trong công việc hợp nhất của Giáo Hội Công giáo, các đấng đã đền năn nỉ khích lệ cùng thúc dục các Đức Giáo Hoàng rời Avignon để dời Tòa Thánh về Roma.

Khi thánh Brigitte qua đời, thánh Catêrina đã mang hài cốt của mẹ về xứ Thụy Điển, chôn cất trong tu viện Vadstena mà bà đã có công xây dựng. Sự thánh thiện và những thị kiến về cuộc Khổ nạn và Ngày Phán Xét Cuối Cùng của thánh Brigitte đã ảnh hưởng rất nhiều trên bà Catêrina.

Khi trở về Thụy Điển, thánh Catêrina trở thành Viện trưởng của Dòng tu Chúa Cứu Thế Rất Thánh do mẹ bà thành lập. Các nữ tu này rất hảnh diện xưng danh là “nữ tu Brigittines”.Thánh Catêrina qua đời tại tu viện Vadstena vào năm 1381.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-24-thang-3-kinh-thanh-caterina-o-thuy-dien/