Trích từ Dân Chúa

Ngày 24 tháng 1: Kính Thánh Francis De Sales

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (24/01/2006) -- Thánh Francis de Sales thuộc một gia đình quý tộc xứ Savoie vẫn trung kiên giữ đạo Công giáo trong khi toàn xứ đã theo hệ phái thệ phản Calvinist. Cha của thánh nhân muốn ngài sau này trở thành một thẩm phán nên gởi ngài đến Paris theo học ngành luật.

Nhưng khi ở Paris, ngài bị ám ảnh bởi thuyết tiền định của Calvin nên ngài hy vọng học môn thần học sẽ giúp ngài tìm được con đường giải thoát. Thất vọng chán chường xâm chiếm tâm hồn ngài, nhưng một hôm ngài đọc được bài kinh chúc tụng Me Maria, “Xin hãy nhớ” của thánh Bernard thì ngài tìm lại được sự bình an và báo hiệu một niềm hy vọng mới và ngài bắt đầu viết tập sách “Dẩn nhập vào đời sống đạo đức.”

Năm 1592 ngài chịu chức linh mục, ngài đã chứng tỏ là một nhà mục vụ tài năng. Trong hai năm từ 1594 đến 1596 ngài đã thuyết phục và cải hóa được những người thệ phản ở vùng Chablais và đem họ trở về với Giáo Hội Roma.

Năm 1603 ngài được bổ nhiệm làm Giám mục Geneva, nhưng ngài phải đặt tông tòa tại Annecy vì Geneva là thủ đô của hệ phái Calvinist. Trong thời kỳ này, ngài được tiếp xúc với những tâm hồn Công giáo lớn lao như thánh Thérèse Avila, thánh Vincent de Paul. Vua Henry IV nói: “Ðức Giám mục Geneva có tất cả mọi nhân đức và không làm một điều gì sai trái cả, thật là tuyệt hảo.” Và nhà vua đề nghị ban cho ngài một số tiền lương lớn và một Tông tòa Giám mục tại Pháp nhưng ngài đã từ khước. Ngài đã trả lời nhà vua như sau: “Thưa ngài tôi là một người đã kết hôn với một người đàn bà nghèo khó, tôi không thể bỏ bà ấy để cưới một người đàn bà giàu có khác!”

Khi được mời thuyết giảng trong Mùa chay ở Dijon, ngài đã được gặp thánh De Chantal và đã cùng thánh thành lập “Dòng Ðức Mẹ Thăm viếng”

Tập sách “Dẩn nhập vào đời sống đạo đức” hướng dẫn và mời gọi mọi người đã nhận phép rửa tôi trở nên thánh: “Ở trong mọi công việc hãy thi hành một cách vui vẻ theo như thánh ý Chúa.”

Ðến năm 1614, một tập sách danh tiếng khác “Luận đề về Tình Yêu của Thiên Chúa” được phát hành và được tất cả mọi giới ngưỡng mộ đón nhận.

“Lời phát biểu của chúng ta phải nhiệt tình, không phải chỉ là êm ái dịu dàng bên ngoài mà còn là một sự yêu thương chân thật tỏa ra từ tâm hồn. Lời nói phải phảt xuất từ con tim chứ không phải chỉ từ môi mép. Lời nói từ con tim thì đến với con tim, lời nói môi miệng thì chỉ vang vọng vào tai mà thôi.”

Thánh Francis qua đời an bình lúc 56 tuổi. Lúc đau nặng nhiều nguời khuyên ngài hãy cầu xin Chúa như lời thánh Martin: “Lạy Chúa, nếu con còn cần thiết cho dân Chúa, thì con không bao giờ từ khước. Ngài đã đáp lại: “Không, không, con chỉ là một tên đầy tớ vô tích sự, vô tích sự. ” Sau đó thì ngài ra đi trong bình an.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-24-thang-1-kinh-thanh-francis-de-sales/