Trích từ Dân Chúa

Ngày 23 tháng 10: Kính Thánh Gioan Capistran

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (22/10/2005) -- Thánh Gioan Capistran thuộc gia đình quí tộc nguồn gốc người Đức. Ngài sinh trưởng ở Capistrano thuộc xứ Naples. Ngài theo học ngành luật và trở thành một luật gia danh tiếng. Ngài được Hoàng đế Ladislas bổ nhiệm làm quan Tổng trấn Perugia. Trong cuộc chiến với người Malalestas, ngài bị phản bội và bị bắt cầm tù. Sau khi được thả về ngài đã đổi hướng cuộc đời, xin vào tu dòng Phanxicô ở Perugia lúc ấy ngài đúng 31 tuổi.

Tài cai trị và thông thạo về luật pháp cùng những ưu tư về đời sống tu hành nên ngài đã viết những lề luật mới rất khắc khe dành riêng cho một nhóm tu sĩ của dòng Phanxicô.

Thánh Gioan cũng viết cho anh em linh mục “Gương giáo sĩ” rất thông dụng và mang lại kết quả tốt đẹp: “ Những người được mời gọi đến bàn tiệc thánh của Chúa Giêsu phải chiếu tỏa gương sáng và phải được mọi người xưng tụng ái mộ, phải xa lánh mọi dơ bẩn tội lỗi. Họ phải sống như muối đất cho chính mình và cho người khác, soi sáng cho kẻ khác bằng ánh sáng khôn ngoan như là ánh sáng chiếu tỏa ở trần gian”.

Ngài là một nhà hùng biện được nhiều người kính phục và ngưỡng mộ. Là một nhà ngoại giao rất tinh tế, ngài được nhiều Đức Giáo Hoàng giao phó những công tác khó khăn như giảng hòa những phe rối đạo ở Bavière, Saxe và Ba lan. Công việc quan trọng trong đời ngài là huy động và điều khiển Thập Tự quân chống lại quân Thổ khi chúng định đưa quân đến đánh thành Vienna và Roma. Tuy đã 70 tuổi ngài đã hăng hái chỉ huy đánh tan quân Thổ ở Belgrade năm 1456, đã chận đứng đường tiến quân của quân Thổ vào Âu châu.

Thánh Gioan từ trần vì bệnh dịch ở Illok, môt thị trấn nhỏ nằm trên bờ sông Danube ngày 23 tháng 10 năm 1456. Ngài là quan thầy của các luật gia.

Thánh Gioan Capistran thuộc gia đình quí tộc nguồn gốc người Đức. Ngài sinh trưởng ở Capistrano thuộc xứ Naples. Ngài theo học ngành luật và trở thành một luật gia danh tiếng. Ngài được Hoàng đế Ladislas bổ nhiệm làm quan Tổng trấn Perugia. Trong cuộc chiến với người Malalestas, ngài bị phản bội và bị bắt cầm tù. Sau khi được thả về ngài đã đổi hướng cuộc đời, xin vào tu dòng Phanxicô ở Perugia lúc ấy ngài đúng 31 tuổi.

Tài cai trị và thông thạo về luật pháp cùng những ưu tư về đời sống tu hành nên ngài đã viết những lề luật mới rất khắc khe dành riêng cho một nhóm tu sĩ của dòng Phanxicô.

Thánh Gioan cũng viết cho anh em linh mục “Gương giáo sĩ” rất thông dụng và mang lại kết quả tốt đẹp: “ Những người được mời gọi đến bàn tiệc thánh của Chúa Giêsu phải chiếu tỏa gương sáng và phải được mọi người xưng tụng ái mộ, phải xa lánh mọi dơ bẩn tội lỗi. Họ phải sống như muối đất cho chính mình và cho người khác, soi sáng cho kẻ khác bằng ánh sáng khôn ngoan như là ánh sáng chiếu tỏa ở trần gian”.

Ngài là một nhà hùng biện được nhiều người kính phục và ngưỡng mộ. Là một nhà ngoại giao rất tinh tế, ngài được nhiều Đức Giáo Hoàng giao phó những công tác khó khăn như giảng hòa những phe rối đạo ở Bavière, Saxe và Ba lan. Công việc quan trọng trong đời ngài là huy động và điều khiển Thập Tự quân chống lại quân Thổ khi chúng định đưa quân đến đánh thành Vienna và Roma. Tuy đã 70 tuổi ngài đã hăng hái chỉ huy đánh tan quân Thổ ở Belgrade năm 1456, đã chận đứng đường tiến quân của quân Thổ vào Âu châu.

Thánh Gioan từ trần vì bệnh dịch ở Illok, môt thị trấn nhỏ nằm trên bờ sông Danube ngày 23 tháng 10 năm 1456. Ngài là quan thầy của các luật gia.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-23-thang-10-kinh-thanh-gioan-capistran/