Trích từ Dân Chúa

Ngày 22 tháng 4: Kính Thánh Leonidas

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (22/04/2006) -- Thánh Leonidas được vinh dự tử vì đạo. Ngài là một thầy dạy học của địa phương. Ngài đã nuôi dưỡng và dạy dỗ các con yêu mến và kính sợ Thiên Chúa. Ngài có một người con trai là Origen, rất thông minh, đạo đức và hiếu thảo.

Dưới triều vua Septimius Severus, khi Laetus là Tổng trấn xứ Ai cập đã ra lệnh bắt Leonidas và các Kitô hữu trong thành Alexandria đưa ra trước tòa để xét xử. Origen tuy còn nhỏ tuổi đã tỏ ra rất can đảm, quyết đi theo cha ra trước tòa xưng đức tin của mình.

Mẹ của Origen đã đem cất dấu tất cả quần áo của Origen để cho cậu không thể bước ra khỏi nhà. Cậu rất buồn bã vì đã không được đi theo hầu hạ cha mình đành ngồi nhà viết cho cha mình một bức thư thật cảm động, nói lên niềm hảnh diện là có được một người cha đạo đức, thờ kính Thiên Chúa cương quyết xưng đức tin của mình dù phải chịu mọi cực hình.

“ Xin cha đừng lo lắng vì bỏ lại vợ con bơ vơ, xin cha hãy trông cậy vào Thiên Chúa. Xin cha hãy can đảm chịu đựng mọi khổ hình, Chúa sẽ che chở mẹ và chúng con.”

Thánh Leonidas bị xử án chặt đầu, tất cả tài sản đều bị tịch thu và Chúa Quan Phòng đã nhờ một nhà hảo tâm giàu có trong thành giúp đỡ vợ và bảy đứa con mồ côi của ngài.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-22-thang-4-kinh-thanh-leonidas/