Trích từ Dân Chúa

Ngày 21 tháng 1: Kính Thánh Agnes.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (21/01/2006) -- Một thiếu nữ 13 tuổi trong trắng và trinh khiết, con nhà giàu có trong thành Roma, đã lựa chọn cái chết để giữ lòng tin yêu với Ðức Giêsu Kitô.

Tin một thiếu nữ bị hành hạ dã man và tàn bạo vì không nhận lời cầu hôn của bọn quý tộc Roma được loan truyền nhanh chóng trong đế quốc. Mọi người ghê tởm hành động của bọn gian ác, thương xót số phận của thiếu nữ hiền đức. Họ không biết rỏ tên nàng là gì nhưng chỉ biết nàng là của lễ như “chiên tinh khiết” (agneau) dâng lên Thiên Chúa do đó tên nàng là Agnes.

Nàng trở thành một nhân vật được mỗi người thêu dệt theo trí tưởng tượng của mình. Ở Tây phương thì nàng bị chặt đầu, ở Ðông phương thì nàng bị nhốt vào thanh lâu vì không muốn làm vợ một người thì phải phạt làm vợ khắp người ta. Nhưng nàng được Thiên Chúa gìn giữ, người nàng toát ra một sự tinh khiết lạ lùng không ai dám đụng đến người nàng. Sau cùng chúng đem nàng đi thiêu sống.

Các chi tiết không quan trọng, hình ảnh đẹp đẽ thơ ngây của một thiếu nữ dám hy sinh đời sống trần thế để trao trọn thân mình cho Ðấng Kitô mà mình yêu thương thờ lạy mới đáng quý. Thánh Ambroise đã viết những lời ngợi khen tuyệt vời về lòng trinh bạch và niềm tin bao la vào Thiên Chúa của thánh Agnes.

Một khi đã hiến dâng trọn tình yêu lên Chúa rồi thì còn tình yêu thế gian nào có thể lay chuyển được lòng người trinh nữ.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-21-thang-1-kinh-thanh-agnes/