Trích từ Dân Chúa

Ngày 20 tháng 8: Kính Thánh Bernard ở Clairvaux

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (20/08/2005) -- Thánh Bernard là một nhà cải cách, một nhà thần học huyền bí, một nhà thuyết giáo hùng biện đã gây ảnh hưởng rất lớn trong Giáo Hội Tây Phương thời bây giờ. Đức Giáo Hoàng và các vua chúa thường tham khảo ý kiến của ngài.

Thánh Bernard sinh vào năm 1090 và qua đời năm 1153. Người thanh niên 22 tuổi này thuộc một gia đình quí tộc ở Fontaine-les-Dijon rất mực thông minh và đạo đức chắc chắn sẽ có một địa vị cao sang trong triều đình nhưng Bernard đã từ bỏ tất cả, đến gỏ cửa tu viện xin nhập cuộc với các khổ tu Citeaux. Những ẩn tu này sống cuộc đời chiêm niệm quyết tâm đi tìm Chân Lý Tuyệt Đối. Họ đã tìm thấy ở Đức Giêsu Kitô là Đấng duy nhất có thể khỏa lấp khao khát của tâm hồn và trí khôn họ.

Trong sự đi tìm kiếm sự hiệp thông với Thiên Chúa, Bernard đã lôi cuốn được một số đông bạn bè, bà con thân thuộc trong đó có người em, ông chú và luôn cả cha mình.

Khi số người đến tu đông đảo, thánh Bernard liền thành lập một tu viện ở Clairvaux áp dụng lề luật của thánh Benoit. Tu viện này trở thành một trung tâm phát huy đời sống thiêng liêng nên nhiều tu viện khác được thành lập rập theo khuôn mẫu ở khắp Âu châu.

Thánh Bernard đi khắp cùng Âu châu rao giảng đoàn kết hợp nhất, cổ vỏ hoà bình và hòa giải.

Thánh Bernard cũng là một nhà viết văn tài hoa uyên bác. Ngài đã viết nhiều tác phẩm về thần học, hàng ngàn bức thư và hơn 300 bài giảng thuyết. Ngài nói: “Tôi muốn yêu! Khi Chúa yêu, Chúa chỉ muốn có một điều là yêu thương và chỉ có yêu thương mà thôi…”

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-20-thang-8-kinh-thanh-bernard-o-clairvaux/