Trích từ Dân Chúa

Ngày 20 tháng 12: Kính Thánh Dominicô ở Silos

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (20/12/2005) -- Thánh Dominicô là Đấng Bảo trợ của các bà mẹ đang mang thai. Ngài sinh vào năm 1000 tại Rioja, xứ Navarre. Cha mẹ của ngài là những người làm nông, trước khi đi tu thì ngài đã phụ giúp cha mẹ công việc nông trại. Một thời gian sau ngài được chịu chức linh mục và trở thành Bề trên một tu viện ở Milan. Tuy nhiên khi có tranh chấp về đất đai của tu viện với vị lãnh chúa trong vùng, ngài và hai tu sĩ của tu viện bị đưa đi đày.

Vua Ferdinand I của xứ Old Castle đã cho những tu sĩ bị đày này đến trú ngụ trong xứ và cho xử dụng một tu viện củ kỷ và đổ nát ở Silos.

Chỉ trong vài năm sau thánh Dominicô đã cho trùng tu lại tu viện và Silos trở thành một cọng đồng thịnh vượng. Tu viện trở thành một trung tâm giáo dục nghiên cứu và có hơn 40 tu sĩ. Một trong những phòng làm việc của ngài ngày nay còn được lưu trử tại Thư viện quốc gia nước Anh(British Library).

Thánh Dominicô rất danh tiếng về sự thánh thiện và tài chữa bệnh. Các bà mang thai và khó khăn trong việc việc sinh đẻ thường đến xin ngài giúp đỡ. Một bà tên là Jane of Aza đã được thánh Dominicô chữa bệnh. Sau đó bà đã sinh một con trai, bà đặt tên là Dominicô,và cậu con trai của bà sau này đã trở thành đấng lập Dòng Dominicains. Một câu chuyện khác dược truyền tụng là khi Nữ Hoàng xứ Tây Ban Nha lúc sắp sinh đã kêu cầu nhóm tu sĩ của thánh Dominicô đến túc trực cầu nguyện cho bà, cho đến khi bà đã sinh xong bình yên.

Thánh Dominicô qua đời vào năm 1073 và được phong hiển thánh sau đó ba năm. Có nhiều nhà thờ được mang tên của ngài.

Silos ngày nay vẫn còn là một cộng đồng rất phồn thịnh, thành phố này là nơi sản xuất những đĩa hát các bài hát Gregorian rất danh tiếng được bán đi khắp toàn thế giới.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-20-thang-12-kinh-thanh-dominico-o-silos/