Trích từ Dân Chúa

Ngày 2 tháng 9: Kính Chân Phước Gioan Lau và đồng bạn tử đạo

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (02/09/2005) -- Hôm nay trong các giáo phận tại nước Pháp tưởng niệm 191 đấng tử đạo gốm có 3 giám mục, 127 linh mục, 56 tu sĩ và 5 giáo dân.

Các ngài đã bị những người cách mạng vô thần trong thời kỳ Công Xã (Commune) bắt giam và đem ra hành quyết vì đã cương quyết không chịu tuyên thệ chống lại Tòa Thánh ở Roma và trung thành với chính phủ cách mạng.

Sau đây là một điều luật được trích ra từ Hiến Chương 1790 của Cách Mạng Pháp: “Không một nhà thờ nào hoặc giáo xứ nào trong nước Pháp, không một công dân Pháp nào dù ở trong trường hợp nào cũng như với bất cứ một lý do gì, mà tuân phục quyền của một giám mục hay một tổng giám mục nào đã được một quyền lực ngoại bang bổ nhiệm.”

Các Giám mục, linh mục và giáo dân nào không chịu tuyên thệ theo như hiến chương thì bị kết án là phản động và chống lại cách mạng. Các ngài tỏ ra rất can cường, không một chút nao núng, cương quyết giữ vững đức tin. Nhận thấy không thể lay chuyển được các ngài, chính phủ cách mạng ra lệnh bắt giam vào tu viện Carmêlô dường Rennes để chờ xử án. Án lệnh sẽ là lưu đày hoặc là lên máy chém.

Vào ngày 2 tháng 9 năm 1792 khi có tin là quân ngoại bang sắp tiến đánh chính phủ cách mạng thì chúng liền xúi dục dân chúng phần đông là bọn côn đồ xong vào tu viện đâm chém dã man tất cả các tù nhân. Các đấng tử đạo ở trong tu viện Carmêlô ở Paris đã dược Đức Giáo Hoàng Pius XI phong Chân Phước năm 1926.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-2-thang-9-kinh-chan-phuoc-gioan-lau-va-dong-ban-tu-dao/