Trích từ Dân Chúa

Ngày 2 tháng 7 : Kính Thánh Bernardino Realino

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (02/07/2005) -- Thánh Bernardino Realino sinh trưởng trong một gia đình quí phái ở Capri, nước Ý. Sau khi được lãnh nhận một nền giáo dục Công giáo từ người mẹ đạo đức, ngài đến học y khoa tại Đại Học Bologna. Sau ba năm ngài đổi qua học luật và đậu bằng Tiến sĩ Luật vào năm 1563. Lời đồn đại vế tài năng và đạo đức của ngài lan tràn mau chóng cho nên vào năm 1554 ngài được triệu tập về Naples giữ chức vụ Giám sát và phụ tá Tổng trấn.

Một thời gian ngắn, người thanh niên thông thái và gương mẫu nhận thấy mình có ơn gọi tu trì, nhất là được nhìn thấy Đức Mẹ hiện ra với ngài nên ngài đã gia nhập Dòng Tên và được thụ phong linh mục vào năm 1567. Trong 3 năm ngài phục vụ tại Naples, dấn thân phục vụ người nghèo và giới trẻ sau đó thì ngài được gởi đến Lecce và đã ở lại đó phục vụ trong 42 năm cho đến lúc trút hơi thở cuối cùng.

Thánh Bernardino được mọi người quý mến. Một linh mục gương mẫu, một nhà thuyết giáo tài ba, một thầy giáo dạy Đức Tin cho tuổi trẻ, mốt mục tử các linh hồn rất hăng say. Ngài cũng là Viện trưởng của Đại Học Công giáo ở Lecce và Bề trên của Nhà Dòng tại đó. Lòng bác ái của ngài vô bờ bến đã giảng hòa được nhiều gia đình và phe nhóm có những mối thù truyền kiếp.

Thánh Bernardino được dân chúng mến mộ nên khi nằm trên giường bệnh lúc sắp trút hơi thở cuối cùng thì các quan tòa của thành phố chính thức đến cầu xin thánh Bernardino hãy chấp nhận làm đấng phù trợ cho thành phố. Không còn nói được nữa, thánh Bernardino đã gật đầu ưng thuận. Ngài trút linh hồn mà trên môi miệng vẫn còn mấp máy gọi tên Giêsu và Maria.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-2-thang-7-kinh-thanh-bernardino-realino/