Trích từ Dân Chúa

Ngày 19 tháng 1: Kính Thánh Canute

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (19/01/2006) -- Thánh Canute là vua nước Ðan Mạch, con thứ ba trong mưòi ba người con của vua Sweyn. Khi người anh là vua Harold băng hà năm 1080 thì ngài lên nối ngôi. Trong những năm đầu là những năm thành công của triều đại. Nhà vua đã chinh phục được những dân man rợ phương Bắc Courtland và Livonia. Hai xứ này đã tùng phục và trở lại theo đạo Công giáo.

Nhà vua là một vị anh quân thương yêu dân, kính sợ Thiên Chúa và hết lòng yêu mến Giáo Hội. Ngài siêng năng cầu nguyện và có một đời sống luân lý nghiêm khắc gương mẫu. Năm 1085 ngài đem quân viển chinh giúp người Saxons chống lại vua William the Conqueror nước Anh nhưng thất bại vì sự phản bội của người em là Olaf. Sau những thất bại một số quý tộc nổi lên chống lại nhà vua vì đã đánh thuế người quý tộc và giáo sĩ. Vua Canute bị đánh bại nhiều trận liên tiếp nên phải rút về đảo Funen.

Khi đang dự thánh lễ trong nhà thờ Thánh Alban, quân phiến loạn đến bao vây, ngài vẫn bình tĩnh rước Mình Thánh Chúa, tha thứ cho những kẻ phản phúc và ngài nằm xuống giang hai tay như hình thánh gía trước bàn thờ và chờ đợi sự chết. Sau cùng quân phiến loạn đã xông vào thánh đường giết chết tất cả mọi người trong đó có em ngài là Benedict, tât cả thân thuôc và tùy tùng.

Ðức Giáo Hoàng Pascal II phong ngài lên hàng hiển thánh như một đấng tử vì đạo và nước Ðan Mạch cầu bàu ngài như đấng thánh bổn mạng.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-19-thang-1-kinh-thanh-canute/