Trích từ Dân Chúa

Ngày 18 tháng 3: Kính Thánh Cyril ở Jerusalem

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (18/03/2006) -- Thánh Cyril là người rất hiền hòa và có tinh thần hòa giải. Ngài chống đối việc đưa chính trị vào trong Giáo Hội và lấy làm buồn bã vì những khác biệt thần học gây nên sự chia rẽ. Ngài cố tìm cách hòa giải bằng những biện pháp ôn hòa nhưng các phe đối lập ai cũng khăng khăng giữ ý kiến riêng của mình.

Thánh Cyril sinh năm 315 ở Jerusalem, sau đó được phong chức linh mục rồi Giám mục vào năm 349. Lập tức ngài nhận thấy ngài đang ở giữa cơn lốc và những khó khăn của đấng tiền nhiệm.

Sau khi bàn luận các phương pháp chống lại phái Arians với vị Giám mục ở Caesarea, kết quả là thánh nhân bị Hôi đồng Giám mục địa phương chỉ trích nặng nề và tìm cách loại trừ ngài. Họ tìm cớ lên án ngài về việc bán những báu vật của nhà vua tặng cho Giáo Hội mà dùng vào việc bố thí cho người nghèo. Cyril bị kết tội và buộc phải đi lưu đày. Một thời gian sau ngài được trở về nhiệm sở nhưng những cuộc tranh chấp giữa các phe phái vẫn còn đang kéo dài. Ngài không thiên về một phe nào chỉ tìm mọi cách giảng hòa trong tinh thần yêu thương của Chúa Kitô nên ngài bị mọi phía bất mãn kết án.

Thánh Cyril qua đời vào năm 386 lúc 70 tuổi. Ngài đã giữ chức vụ Giám mục trong 37 năm nhưng có khoảng 17 năm bị lưu đày.

Năm 1882 thánh Cyril được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh do những tài liệu giảng dạy về giáo lý. Quyển sách danh tiếng là “Những bài giảng về Giáo lý” (Catechetical Lectures). Các bài giảng này hướng dẫn các tân tòng về Ðức Tin Công Giáo trước khi chịu Phép Rửa Tội. Ðó là những bài giáo lý có hệ thống về thần học, qui tụ chung quanh những đề mục về các tín điều. Các bài giảng trình bày giáo lý một các mạch lạc và sáng sủa và dù đã qua nhiều thế kỷ các bài đó vẫn còn mới mẻ và thu hút.

“Anh em hãy cùng nhau cố gắng chịu đựng trong hy vọng. Chúng ta hãy cùng nhau tâm niệm rằng Chúa là Chúa tể càn khôn, ngài hướng dẫn mọi ý hướng của chúng ta, làm cho chúng được sạch mọi tội lỗi, ban cho chúng ta những hy vọng cao cả mà chúng ta đang có trong tay, và ban cho chúng ta mọi ân sủng đế thay đổi con tim của chúng ta hòng được cứu độ. Thiên Chúa đã mời gọi bạn, và bạn đang ở trong ơn gọi.”

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-18-thang-3-kinh-thanh-cyril-o-jerusalem/