Trích từ Dân Chúa

Ngày 17 tháng 3: Kính Thánh Patrick

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (17/03/2006) -- Thánh Patrick sinh tại Bretagne. Cha của ngài có một nông trại bên bờ biển. Năm ngài lên 16 tuổi thì bọn cướp biển đến đánh cướp nông trại, chúng đã bắt được Patrick và đem bán cho một tù trưởng trên đảo Ái nhỉ lan. Chúng bắt Patrick đi chăn heo. Ðến năm thứ sáu Patrick đã trốn thoát và trở về được nông trại của cha mẹ mình.

Trong một giấc mơ Patrick thấy mình đi rao giảng Tin Mừng cho dân trên đảo trong khi họ đang còn thờ lạy ma quỷ tà thần. Muốn trở thành một nhà truyền giáo Patrick đã đến xin tu học tại tu viện ở Lérins và sau đó được truyền chức linh mục ở Auxerre.

Ðến năm 432 thì Patrick được phong chức Giám mục, nhưng tiếng mời gọi của dân Ái nhỉ lan vẫn vang vọng trong tâm trí của Patrick. Và Patrick đã quyết định trở lại chung sống với những kẻ đã hành hạ mình với tất cả lòng yêu thương.

Patrick hiểu biết rất rỏ ràng những tập tục và tiếng nói của dân này nên Patrick đã lôi cuốn được nhiều người trở về với Chúa, cũng tại Rock de Cashel, trong một buổi thuyết giảng Patrick đã nhặt một chiếc lá ba nhánh mà giải thích về hình ảnh một Chúa, Ba ngôi. Ví dụ này trở thành rất danh tiếng và chiếc lá này được dùng làm biểu hiệu của xứ Ái nhỉ lan.

Thánh Patrick đã biến cải toàn xứ thành một xứ hoàn toàn Công giáo, đã tổ chức được một hàng giáo sĩ địa phương đông đảo, đã thành lập nhiều tu viện đến nổi người ta đã truyền tụng là thánh Patrick đã xua đuổi đưọc tất cả rắn độc ra khỏi xứ Aí nhỉ lan.

Thánh Patrick là bổn mạng của xứ Ái nhỉ lan và người Ái nhỉ lan đã cừ hành long trọng những cuộc diển hành với y phục màu xanh lá cây khắp nơi trên thế gìới nơi nào mà có di dân Ái nhỉ lan sinh sống.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-17-thang-3-kinh-thanh-patrick/