Trích từ Dân Chúa

Ngày 17 tháng 10: Kính Thánh Ignatius ở Antioch

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (17/10/2005) -- Hôm nay Giáo Hội kính thánh Ignatius, một Giám Mục danh tiếng thành Antioch vào đầu thế kỷ thứ II. Ngài là người Syria, tên của ngài có nghĩa là “lữa” là một Kitô hữu thuộc thế hệ thứ hai, đó là thế hệ mà các tín đồ bắt đầu mang danh hiệu là Kitô hữu, đến sau thế hệ của các thánh tông đồ. Trở thành Giám Mục thành Antioch, thánh Ignatius bị bắt và bị kết án đưa ra pháp trường làm mồi cho thú dữ dưới triều đại của Hoàng đế Trojan.

Bị dẫn độ về Roma. Suốt dọc đường đi ngang qua các vùng Tiểu Á, ngài đưọc các cọng đoàn Kitô hữu do thánh Phao lồ và thánh Gioan xây dựng chào đón và tôn kính đặc biệt, nhất là tại Smyrna với Giám Mục thánh Polycarp.

Từ Smyrna, Ignatius đã viết nhiều thư tín để cám ơn các cộng đoàn và khuyến khích họ luôn trung tín với Chúa Kitô. Các thư tín này nói lên niềm tin yêu dào dạt từ con tim của người môn đồ thành tâm yêu mến Chúa của mình.

Với lòng nhiệt tình và can đảm Ignatius loan báo việc ngài bị đưa về Roma để chịu tử đạo hòng làm sáng danh Chúa và xin anh chị em tín hữu đừng tìm cách xin cho ngài được tha. Ngài tuyên xưng: “Thân xác tôi phải chịu các thú dữ xé tan nát để làm bánh tinh khiết dâng lên Thiên Chúa. Và xin các anh chị em hiệp thông cùng giám mục của anh chị em để đón nhận ánh sáng đức tin: Xin cho tôi được đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô: trong lòng tôi có một dòng suối tinh tuyền đang thì thầm: Hãy đi đến cùng Cha”.

Thánh Ignatius được phúc tử đạo vào ngày 17 tháng 10 năm 107 tại Roma.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-17-thang-10-kinh-thanh-ignatius-o-antioch/