Trích từ Dân Chúa

Ngày 16 tháng 9: Kính Thánh Cyprian

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (16/09/2005) -- Thánh Cyprian là một trong những khuôn mặt vĩ đại của Kitô giáo vào thế kỷ đầu tiên. Ngài là Giám Mục thành Carthage nơi ngài sinh trưởng. Ngài thuộc giai cấp thượng lưu và trước khi theo đạo Công giáo ngài là một giáo sư triết lý và văn chương. Ngài chịu phép rửa tội vào khoảng năm 245 và sau đó ngài có một đời sống rất thánh thiện. Ngài viết lại: “Đời sống của tôi từ nay rất hạnh phúc và an bình.”

Ngài đã lưu lại nhiều tác phẩm cũng như thư tín bàn về tín điều, luân lý, đời sống tu trì và nếp sống của người giáo sĩ. Vì tài năng và hiểu biết cũng như thánh thiện ngài trở thành nhà lảnh đạo tôn giáo cho toàn vùng Phi Châu thời bây giờ.

Câu chuyện về cuộc tử đạo của thánh Cyprian nói lên tâm hồn quảng đại và quả cảm của con người quyết hy sinh vì Thiên Chúa và anh em của mình.

Trước tòa, quan Tổng Trấn Galerius Maximus hỏi ngài: “Ngươi có phải là Thascius Cyprianus không?

“Vâng chính tôi.”

“Co phải ngươi là người lảnh đạo nhóm người không thờ lạy thần của người La Mã không?”

“Vâng đúng như thế.”

“Nhân danh Hoàng đế ta ra lệnh cho ngươi phải đến dâng lễ cho các vị thần của La Mã.”

“Nhất định tôi không làm.”

“Được để ta suy nghĩ lại.”

“Thưa ngài trong trường hợp này, không cần phải suy nghĩ nữa.”

Sau khi bàn luận với các người kế cận, Maximus tuyên án: “ Nhà người đã bất tuân lệnh của Hoàng đế và đã từ chối thờ lạy thần của chúng ta, ta kết tội tử hình ngươi bằng cách chặt đầu.” Thánh Cyprian đã khẳng khái nói lớn: “Deo gratias.” (Cám đội ơn Chúa.)

Khi đến pháp trường, ngài cởi bỏ tất cả phẩm phục theo lệnh của đao phủ chỉ mặc chiếc áo vải và cúi đầu trong tư thế sẳn sàng chịu chém.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-16-thang-9-kinh-thanh-cyprian/