Trích từ Dân Chúa

Ngày 15 tháng 8: Kính Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (15/08/2005) -- Giữa lòng mùa hè, ngày 15 tháng 8, giáo dân hân hoan chào đón ngày lễ Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời. Ðây là một truyền thống được nhìn nhận như một tín điều.

Các sách Phúc Âm không nói nhiều về Ðức Mẹ. Ðược tạo dựng tinh tuyền và trong trắng cho nên thân xác Ðức Mẹ không thể bị hư nát qua sự chết. Theo như truyền thống của Giáo Hội qua nhiều thế kỷ, đã đưa đẩy Giáo Hội xác nhận việc Ðức Mẹ Hồn xác lên trời như một tín điều vào năm 1950.

Ðức Mẹ Hồn xác lên trời là một xác tín. Sự sống lại của Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta nguồn hy vọng sống lại. Noi gương Ðức Mẹ, chúng ta nhận được những ân sủng của Thiên Chúa trong cuộc sống, nguồn ân sủng này nâng cao những kẻ thấp hèn và hạ thấp những kẻ cao sang quyền quý.

“Chúng tôi quả quyết, Chúng tôi tuyên xưng và chúng tôi định nghỉa như một tín điều vì đã đượcThiên Chúa mặc khải là Ðức Vô nhiễm nguyên tội, Mẹ của Thiên Chúa, Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, sau khi hoàn tất cuộc sống ở trần thế, hồn xác đã được đưa về trời.” Ðó là lời của Ðức Giáo Hoàng Pius XII đã long trọng tuyên bố vào ngày 1 tháng 11 năm 1950 trong Hiến chế Munificentissimus Deus.

Ðây là một biến cố lịch sử bắt nguồn từ truyền thống lâu đời của Giáo Hội Công giáo. Không ai biết rỏ ngày giờ cuối cùng của Ðức Mẹ ở trần thế như thế nào, chỉ có một đoạn văn ngắn trong một bài viết vào thế kỷ thứ V tả lại cảnh các thánh tông đồ cầu kinh quanh xác Ðức Mẹ và hồn xác Ðức Mẹ đã được Chúa Giêsu Kitô đến hướng dẩn về trời.

Từ những thế kỷ đầu tiên, người Kitô hữu có cảm tưởng là Ðức Mẹ Chúa Trời, được bảo toàn mọi tội lỗi thì không thể nào hư nát qua sự chết. Một ý thức được các Giáo phụ đào sâu nhất là thánh Jean Damascène. Từ thế kỷ thứ VI, lễ này đã được tôn kính trong Giáo Hội Ðông phương, sau đó thì được Hoàng đế Maurice ấn định vào ngày 15 tháng 8. Lễ kính được tổ chức tại Roma dưới triều đại Ðức Giáo Hoàng Théodore. Việc sùng kính lan tràn khắp Âu châu cho đến năm 813 thì Công đồng Mayence nhìn nhận.

Sau khi Ðức Pius IX tuyên bố tín điều về Ðức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội thì việc sùng kính Ðức Mẹ trong thế kỷ XIX được phổ biến rộng rải, nên có nhiều bản thỉnh nguyện được gởi đến Roma xin xác nhận việc Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời.

Từ năm 1854 đến năm 1945, có đến 8 triệu đơn trong đó có đến 1332 đơn của các Giám Mục (80%), 83,000 đơn của linh mục, và các nam nữ tu sĩ.

Trước những ước nguyện chính đáng, Ðức Giáo Hoàng Pius XII trong Tông thư Deiparae Virginis đòi hỏi tất cả các Giám mục bày tỏ ý kiến, hơn 90% các Giám mục đều đồng thuận.

Sau đó có nhiều cuộc rước long trọng và chờ đợi Ðức Giáo Hoàng dùng quyền vô ngộ của đấng kế vị thánh Phêrô mà lọng trọng tuyên bố tín điều về Ðức Mẹ Hồn Xác lên trời. Trong các lễ long trọng có cuộc lễ rất cảm động do Ðức Pius XII chủ trì làm phép đội mũ triều thiên cho bức tượng Ðức Nữ Ðồng Trinh nơi hang đá Thánh Phêrô tại Roma.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-15-thang-8-kinh-duc-me-hon-xac-len-troi/