Trích từ Dân Chúa

Ngày 15 tháng 3: Kính Thánh Louise de Marillac

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (15/03/2006) -- Thánh Louise de Marillac được hưởng thụ một nền giáo dục tốt của người cha thuộc dòng quý tộc. Cha bà qua đời khi bà mới 15 tuổi nên bà phải nhận lời kết hôn với Antony de Gras, thư ký riêng của Nữ Hoàng nước Pháp. Cuộc hôn nhân tốt đẹp này đem lại cho bà một người con trai. Tuy vậy bà vẫn luyến tiếc và ước mong dâng hiến cuộc đời mình để phụng sự Thiên Chúa.

Chồng bà bị chứng bệnh nan y và bà đã hết lòng săn sóc. Khi chồng qua đời, bà đã không tái giá nhưng chỉ ở vậy để phục vụ Thiên Chúa.

Năm 1625, bà gặp được thánh Vincent de Paul và trở thành người bạn chí thiết. Thánh Vincent vừa là cha linh hướng và là người dẩn dắt bà trên con đường tu đức. Bà đã dùng cuộc đời còn lại giúp những công việc từ thiện của thánh Vincent. Bà đã giúp các bà trong tổ chức Bác ái điều khiển những công việc săn sóc bệnh nhân, người nghèo và những người bị bỏ quên.

Năm 1633, bà tổ chức một Trung Tâm huấn luyện đào tạo những tập sinh nữ tu. Ðó là Nhà Dòng đầu tiên được gọi là Nữ tu Dòng Bác ái. Bà đã khấn hứa vào năm 1634. Công việc từ thiện của bà được loan truyền khắp nơi trong nước Pháp và nhiều người đã đến xin gia nhập Nữ Tu Dòng Bác ái này.

Năm 1642, bà viết luật dòng và thánh Vincent đã cho phép 4 nữ tu được khấn hứa. Nhà Dòng trực thuộc Cộng Đoàn Thánh Vincent và thánh Louise de Marillac là Mẹ Bề trên Tổng quyền. Thánh Louise đã đi khắp nước Pháp thành lập những bệnh viện, những nhà nuôi trẻ mồ côi và những trường học. Lúc bà qua đời thì đã có hơn 40 cơ sở trong nước Pháp. Và từ đó nhà Dòng đã phát triển khắp nơi trên thế giới.

Bà được Ðức Giáo Hoàng Pius XI tôn phong hiển thánh và Ðức Gioan XXIII tuyên xưng là Bổn mạng của những người làm công tác xã hội.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-15-thang-3-kinh-thanh-louise-de-marillac/