Trích từ Dân Chúa

Ngày 13 tháng 3: Kính Thánh Rodriguez và Salomon

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (13/03/2006) -- Có ba anh em sinh sống tại Cordova, Tây Ban nha, vào thế kỷ thứ 9 khi nước này bị quân Hồi giáo chiếm đóng. Hai người anh, một thì theo Công giáo, một thì theo Hồi giáo, còn người thứ ba là Rogriguez là một linh mục Công giáo. Khi thấy hai anh mình cải cọ xung khắc với nhau thì Rodriguez ra sức khuyên can và thuyết phục người anh Hồi giáo trở lại, nhưng người anh đã rêu rao với làng xóm là em mình đã theo đạo Công giáo nên Rodriguez đành phải từ bỏ thành phố mà trốn lên núi.

Nhưng hai người anh vẫn bất hòa với nhau, người em lại trở về thành phố để giải hòa nhưng bị người anh theo Hồi giáo đi tố cáo với chính quyền. Rodriguez bị bắt và bị kết án tử hình.

Khi ở trong tù thì Rogriguez được gặp một người Công giáo tên là Salomon cũng bị kết án tử hình. Rodriguez đã cùng Salomon kết nghỉa anh em, cùng cầu nguyện và nâng đỡ lẫn nhau trong những giây phút khó khăn vì những cám dỗ sợ chết ham sống mà phản bội cùng Chúa. Các ngài đã gạt bỏ mọi tình cảm thế gian và hướng về Chúa, ước mong được nhìn dung nhan Chúa mà họ yêu mến thờ lạy. Chính lòng tin yêu này làm cho họ yêu mến nhau và cùng nhau can đảm và an bình chờ đợi giây phút lìa khỏi cuộc đời.

Rodriguez và Salomon đã can trường làm chứng đức tin, cả hai đều bị chém đầu tại Cordova vào năm 837. Máu của hai vị đã tung tóe trên sỏi đá nơi pháp trường. Nhiều người dân chứng kiến đã đi nhặt những viên đá đó để tôn kính nhưng đã bị quan quân dành lại đem chôn vì sợ họ sẽ loan truyền chi khí can trường và đức tin oai hùng của các ngài trong dân chúng.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-13-thang-3-kinh-thanh-rodriguez-va-salomon/