Trích từ Dân Chúa

Ngày 13 tháng 2: Kính Thánh Giles Maria Giuse

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (13/02/2006) -- Thánh Giles Maria Giuse, một tu sĩ thấp kém hèn mọn thuộc Dòng Phanxicô, một công dân tầm thường của thành Naples, qua đời lúc Nã phá Luân, một vị Hoàng đế đầy tham vọng về quyền lực đang đem quân xâm chiếm nước Nga.

Giles sinh ở Taranto trong một gia đình nghèo. Cha của ngài qua đời lúc ngài mới 18 tuổi, ngài phải làm lụng vất vả giúp gia đình. Sau khi gia đình đã yên ổn khá đủ sống, ngài liền xin vào tu Dòng Phanxicô hèn mọn tại Galatone năm 1754. Trong 53 năm ngài giúp việc tại viện tế bần Thánh Paschal ở Naples, ngài làm đủ mọi công việc với nhiệt tình và yêu mến. Ngài là người nấu bếp, quét dọn nhà cửa, gác cổng, ngoài ra ngài còn là người đi xin ăn để nuôi sống anh em trong viện tế bần.

“Hãy yêu mến Chúa, hãy yêu mến Chúa” đó là câu nói luôn phát ra từ miệng ngài, khi ngài dọn ăn cho anh em trong dòng hoặc khi phân phát của ăn cho người nghèo khó hay khuyên nhủ an ủi những ai đang gặp khó khăn, cũng như thúc gịuc những người đang đi trên con đường tội lỗi ăn năn trở lại cùng Chúa.

Lòng yêu thương của ngài lan tràn trên các nẻo đường thành phố Naples, đó là do lòng sốt sắng cầu nguyện được nuôi dưởng trong tình thần của Thánh Phanxicô Assisi và những truyền thống tốt đẹp của các anh em trong nhà Dòng.

Những người thường gặp ngài đi xin giúp đỡ đã gắn cho ngài biệt hiệu “Người an ủi của thành Naples”. Ngài được Ðức Giáo Hoàng Phao lồ II phong hiển thánh năm 1996 với lời tuyên dương: “Hành trình linh thiêng của thánh Giles phản ảnh “lòng khiêm nhường của Chúa khi hạ mình xuống làm người và ban chính bản thân mình trong phép Thánh Thể.”

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-13-thang-2-kinh-thanh-giles-maria-giuse/