Trích từ Dân Chúa

Ngày 10 tháng 1: Kính Thánh Guillaume de Bourges

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (10/01/2006) -- Thánh Guillaume de Bourges sinh vào khoảng nữa cuối thế kỷ XII. Ngài thuộc gia đình quí tộc giàu có. Như những công tử gia đình quí tộc thời bấy giờ, chắc chắn ngài sẽ được nắm giữ một chức vụ thẩm phán tại Paris.

Bất thình lình, ngài được ơn gọi, ngài chuyển hướng cuộc đời sống theo Phúc Âm làm cho gia đình ngài hết sức thất vọng: Ngài từ bỏ mọi giàu sang danh vọng thế tục xin vào làm đan sĩ ở vùng núi Limoges. Nhận thấy đời sống tu trì ở đây chưa cam khổ đủ, ngài lại tiếp tục lên đường đến gỏ cửa Dòng Khổ tu Citeaux.

Sau một thời gian tu hành ngài lần lượt được bầu lên làm Đan Viện Trưởng tất cả các đan viện trong vùng, đan viện Pointigny, rồi đan viện Fontaine-St Jean và cuối cùng là Challis.

Đến năm 1200, đan sĩ Guillaume được đặt làm Tổng Giám Mục giáo phận Bourges mặc dù ngài không mong muốn. Tuy là Giám mục nhưng ngài vẫn tiếp tục sống và giữ luật dòng. Chẳng hạn ngài hãm mình không ăn thịt nhưng ngài không hề đòi hỏi các người khách dùng bữa đạm bạc như ngài.

Ngài là một vị mục tử tốt lành thánh thiện và can trường. Ngài tốt lành vì ngài luôn gần gũi những người bần cùng, những kẻ tù tội và những kẻ đau yếu bị bỏ quên; ngài rất can trường vì ngài phải chịu đựng đau khổ vì có những giáo sĩ tham lam hơn là đạo đức! Giám Mục Guillaume rất can trường vì ngài dám công khai chống lại Vua Philippe Auguste,khi nhà vua ly dị Hoàng Hậu Ingeburge để cưới bà Agnes de Méranie.

Đến cuối đời, Giám mục Guillaume ước mơ được đi đến hướng dẫn những ngưới Cathares lạc giáo ở miền Trung của nước Pháp, nhưng Chúa đã gọi ngài về nước Trời vào ngày 10 tháng 1 năm 1209. Tiểu sử của ngài được ghi lại nói lên tính tình ôn hậu, nhiệm nhặt và luôn luôn vui vẻ với nụ cười trên môi.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-10-thang-1-kinh-thanh-guillaume-de-bourges/