Trích từ Dân Chúa

Ngày 1 tháng 4: Kính Thánh Hugues

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (01/04/2006) -- Thánh Hugues thuộc dòng dỏi quý tộc, làm linh mục trưởng hạt Valence tại Pháp dưới thời Ðức Gíao Hoàng Gregory VII. Là một người thông thái và đạo đức nên Ðức Giáo Hoàng đã chọn làm cố vấn riêng và bổ nhiệm làm Giám mục thành Grenoble dù ngài đã nhiều lần từ chối.

Sau hai năm cố gắng cải tổ hàng giáo sĩ thối nát trên đà xuống dốc: mua quan bán tước, thâm lạm tiền bạc của Giáo hội, không tuân giữ luật độc thân; quá thất vọng Hugues rút lui về sống ẩn dật trong tu viện Chaise-Dieu.

Ðức Giáo Hoàng ra lệnh Hugues phải trở về cai quản giáo phận, ngài đã tuân phục và đã cai quản giáo phận trong 52 năm. Không có đủ tiền để giúp người nghèo ngài đã đem bán chén thánh bằng vàng và nhẫn ngọc của riêng mình để cứu giúp giáo dân nghèo đói trong giáo phận.

Là người rất mực cương trực công chính, nên khi có những tranh chấp thì các phe nhóm thường mời ngài đến làm trọng tài hòa giải. Ngài đã xây được một bệnh viện, rồi một chiếc cầu bắc qua sông Isère để dân chúng tiện việc đi lại.

Ngài đã giúp đỡ thánh Bruno, người bạn thân lập Dòng Chartreuse. Thánh Bruno học thần học tại Reims và sau đó trở thành giảng sư, nhưng muốn lánh xa trần tục, nên đã cùng sáu người bạn cùng nhau sống một cuộc đời ăn chay cầu nguyện trong thanh vắng tĩnh mịch. Ðức Giám mục Grenoble đã giúp đỡ và tìm một nơi yên tĩnh thanh vắng cho họ đó là miền núi Chartreuse.

Vì không thể làm một nhà ẩn tu thánh Hugues thường đến tĩnh tâm với những ẩn tu Chartreuse và thánh Bruno trở nên vị linh hướng của Hugues và nhiều lúc khuyên thánh dừng quá hãm mình và ăn chay quá độ làm mất sức khỏe không thể chu toàn công việc của giáo phận. Thánh Bruno cũng khuyên ngài phải giữ lại con ngựa chớ bán đi, nên dùng để đi lại thăm viếng mục vụ trong giáo phận.

Là một mục tử nhân lành, thánh Hugues đã về với Chúa ngày 1 tháng 4 năm 1132.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-1-thang-4-kinh-thanh-hugues/