Trích từ Dân Chúa

Thánh Thiên Thần Hộ Thủ

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Chị Marie Lataste (1822-1847), người Pháp, nữ tu dòng Thánh Tâm. Chị qua đời vì bị đốt cháy bởi Tình Yêu THIÊN CHÚA.

Trong tuổi thơ, chị thường được đặc ân trông thấy Đức Chúa GIÊSU hiện ra đứng cạnh bàn thánh nơi nhà thờ xứ đạo. Vì nhận ra các nhân đức và đời sống khác thường nên Cha Linh Hướng truyền Chị ghi lại các tư tưởng và tâm tình thiêng liêng. Sử liệu gồm nhật ký, thư từ và hồi ký được thu thập và xuất bản thành 4 bộ, sau khi chị từ trần. Xin trích dịch phần Chị viết về sự trợ giúp quí giá của các Thánh Thiên Thần Bản Mệnh.

Hiệp thông mật thiết nhất diễn ra với các Thiên Thần, bởi lẽ nó tồn tại mãi cho đến đời sau. Hiệp thông với người phàm chỉ diễn ra trong thời gian và chấm dứt khi một người bước vào thế giới vĩnh cửu. Ngoài ra mối hiệp thông của linh hồn với Thiên Thần Bản Mệnh vô cùng sinh động. Nó giúp con người dần dần trở nên giống như Thiên Thần. Mối hiệp thông đưa đến hai hiệu quả: trí thông minh được soi sáng và ý chí được củng cố. Thiên Thần loan báo cho con người biết các mầu nhiệm của THIÊN CHÚA, soi sáng và chỉ dạy con người cách hữu hình hay vô hình. Thông thường bằng cách vô hình, bởi vì Thiên Thần nói với linh hồn và với tâm trí, giống như mối hiệp thông giữa hai Thiên Thần vậy.

Tuy nhiên, ý chí con người luôn luôn ở trong trạng thái tự do. Cả THIÊN CHÚA lẫn Thiên Thần không thể hướng con người đến điều thiện, nếu con người không muốn. Thiên Thần thường có nhiệm vụ cất bỏ, xóa tan hoặc làm giảm bớt các chướng ngại, ngăn cản ý chí con người hướng đến điều thiện.

THIÊN CHÚA cai quản, điều khiển và dẫn đưa tất cả bằng sự Quan Phòng của Ngài. Không gì có thể thoát khỏi tầm nhìn của Ngài, bởi vì chính Ngài là Đấng Tạo Hóa ..

Tuy nhiên, THIÊN CHÚA cũng vui lòng ủy thác công cuộc thực hiện sự Quan Phòng của Ngài cho các vị bộ trưởng thiên quốc. Các vị bộ trưởng này chính là các Thánh Thiên Thần.

THIÊN CHÚA dựng nên thế giới và trao phó cho các Thiên Thần. Ngài cũng dựng nên con người và trao phó cho các Thiên Thần. Thiên Thần luôn luôn ở cạnh con người, chăm sóc và gìn giữ con người. Vì lý do đó, Thiên Thần được gọi là Thiên Thần Bản Mệnh hay Thiên Thần Hộ Thủ. Mỗi người đều có một Thiên Thần Bản Mệnh. Ngay từ thưở ban đầu, Thánh ý THIÊN CHÚA CHA đã muốn như vậy. Ngài muốn con người được hạnh phúc và được cứu rỗi.

Sau đây là nhiệm vụ của các Thánh Thiên Thần Hộ Thủ.

- Ngài đẩy xa con người khỏi mọi bệnh tật thể xác và linh hồn.

- Ngài chiến đấu chống lại kẻ thù con người và thúc giục con người làm điều thiện.

- Ngài mang lên trước tòa Chúa lời cầu nguyện của con người và ghi vào Sách Đời Sống các việc lành phúc đức của con người.

- Ngài cầu nguyện cho con người.

- Ngài theo dõi con người mãi đến biên giới sự chết.

- Ngài đưa con người vào an nghỉ trong lòng THIÊN CHÚA, nếu con người sống cuộc đời ngay lành thánh thiện.

- Sức khoẻ thân xác và linh hồn con người thật mỏng dòn. Con người không thể biết hết cũng không thể tránh khỏi mọi hiểm nguy, có hại cho thể xác và cho linh hồn. Điều con người không trông thấy và không làm được, chính Thánh Thiên Thần Bản Mệnh sẽ làm thay cho con người. Thiên Thần Hộ Thủ gìn giữ thân xác và linh hồn con người khỏi mọi điều ác hại.

Thánh Thiên Thần Bản Mệnh làm tất cả những điều ấy, nhưng con người nào có biết có hay. Tuy nhiên, nếu bình tâm suy nghĩ kỹ về một tai nạn, một rủi ro nào đó mà con người thoát khỏi trong ”đường-tơ kẽ-tóc”, hẳn con người sẽ nhận ra ngay bàn tay hộ phù che chở yêu thương vô bờ của Thánh Thiên Thần Bản Mệnh!

... Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để gìn giữ ngươi khi đi đường và đưa người vào nơi Ta đã dọn sẵn. Trước mặt Người, hãy ý tứ và nghe lời người. Đừng làm cho Người phải chịu cay đắng; Người sẽ không tha lỗi cho các ngươi, vì danh Ta ngự trong Người. Nếu thực sự ngươi nghe lời Người, nếu ngươi làm mọi điều Ta nói, Ta sẽ trở thành kẻ thù của kẻ thù ngươi, đối phương của đối phương ngươi (Xuất Hành 23,20-22).

(René Lejeune, ”Les Anges: Armée secrète du Ciel”, Éditions du Parvis, 1998, trang 85-88).

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
7/3/2006

URL: http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/thanh-thien-than-ho-thu/