Trích từ Dân Chúa

Ơn Trọng Đại Của Bí Tích Rửa Tội

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Cha Giuseppe Agostino Benedetto Cottolengo (1786-1842) là vị Linh Mục thánh thiện người Ý. Cha sáng lập hội dòng chuyên săn sóc các bệnh nhân.

20 năm sau khi Cha qua đời một phụ nữ cao tuổi theo Do thái giáo tên Sara Pescarolo lâm trọng bệnh và được vào nhà thương do các tu sĩ dòng Cha Cottolengo phục vụ.

Cha Domenico Bosso - Linh Mục Tuyên Úy bệnh viện - thường đến thăm bà và rất cầu mong bà theo đạo Công Giáo, lãnh bí tích rửa tội. Cha âm thầm cầu nguyện cùng Linh Mục sáng lập dòng - Cha Giuseppe Cottolengo - xin ngài ra tay can thiệp, cầu bầu trước tòa Chúa. Rồi Cha Domenico Bosso tìm cách nói xa nói gần với bà Sara Pescarolo về ơn trọng đại của bí tích rửa tội. Nhưng bệnh nhân hiểu ngay, bà trả lời cách dứt khoát: “Không! Thưa ngài không! Bây giờ thì không!”

Một ngày, thấy bệnh nhân đi vào giai đoạn ngặt nghèo, Cha Bosso lại nhất định nói với bà Sara về bí tích rửa tội. Thấy bà có vẻ sẵn sàng nhận lãnh, Cha Bosso vội chuẩn bị ban cho bà bí tích Rửa Tội. Không ngờ bà nổi giận lấy tay đẩy mạnh Cha ra xa và nói rõ ràng bà không muốn bị ép buộc lãnh bí tích này. Thấy mình hiểu sai ý muốn của bệnh nhân, Cha Bosso xin lỗi và phân trần: “Sỡ dĩ tôi chuẩn bị ban bí tích rửa tội cho bà vì tôi hiểu lầm bà ngỏ ý xin tôi rửa tội cho bà. Nhưng sự thực thì không phải như thế. Vậy xin bà an tâm. Đạo Công Giáo ngăn cấm chúng tôi ban phép rửa tội cho ai không ngỏ ý muốn lãnh bí tích này. Vì thế, chúng tôi không bao giờ dùng áp lực buộc ai lãnh bí tích rửa tội!” Nói xong, Cha Domenico Bosso rút lui.

Cha đến nhà nguyện và nói với vị sáng lập: “Thưa Cha Cottolengo, nếu Cha đang ở trên thiên đàng, đúng như con tin tưởng chắc chắn như vậy, và nếu cuộc điều tra phong thánh cho Cha sắp bắt đầu trong vài ngày tới đây là điều vinh danh THIÊN CHÚA thì xin Cha hãy cho con một dấu hiệu: Xin Cha cho bà do thái Sara Pescarolo ơn theo đạo Công Giáo. Nhưng chính bà phải tự ý công khai xin con đến ban bí tích rửa tội cho bà .. chứ không phải con hỏi bà có muốn rửa tội không?”

Điều đáng nói đầu tiên là bà Sara không tắt thở đêm đó nhưng bệnh tình có vẻ khả quan hơn. Ngay sáng sớm hôm sau, cô y tá đến gặp Cha Bosso và nói: “Thưa Cha, đêm qua ba lần, bà Sara ngỏ ý muốn gặp Cha và xin Cha ban bí tích rửa tội cho bà”. Cha Domenico Bosso vui mừng đến ngay phòng bà Sara. Sau khi nghe bà bày tỏ ước nguyện gia nhập Giáo Hội Công Giáo, Cha Bosso không ban bí tích rửa tội ngay cho bà nhưng Cha cẩn thận cho mời hai nhân chứng đến. Và trước mặt hai nhân chứng Cha Bosso xin bà Sara Pescarolo tuyên bố rõ ràng ước nguyện được rửa tội.

Chúa Nhật kế tiếp, trước mặt ba nhân chứng, Cha Domenico Bosso lại chất vấn bà Sara thêm một lần nữa. Sau đó Cha ban bí tích rửa tội cho bà. Bà Sara Pescarolo thật cảm động và sung sướng. Tám ngày sau, khi một vị rabbi Do Thái đến thăm, bà nghiêm trang nói: “Thưa rabbi, chính con tự ý xin lãnh bí tích rửa tội và gia nhập Giáo Hội Công Giáo, chứ không có ai ép buộc con!”

... “Vậy phải nói sao? Chúng ta cứ ở mãi trong tội lỗi, để ân sủng càng lan tràn ư? Không phải thế! Chúng ta là những kẻ đã chết đối với tội lỗi, thì làm sao còn sống mãi trong tội được? Anh em không biết rằng: khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy, để thuộc về Đức Chúa GIÊSU KITÔ, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của Người sao? Vì được dìm vào trong cái chết của Người, chúng ta đã cùng được mai táng với Người. Bởi thế, cũng như Người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của THIÊN CHÚA CHA, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới” (Roma 6,1-4).

“L'Aldilà .. Stupenda Realtà”, Editrice Comunità, 1995, trang 58-59)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, 20/08/2010

URL: http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/on-trong-dai-cua-bi-tich-rua-toi/