Trích từ Dân Chúa

Video phát biểu của ĐC Micae Hoàng Đức Oanh tại cuộc Thắp Nến cầu cho quê hương ngày 16/9/2016

Trần Chiếu

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-phat-bieu-cua-dc-micae-hoang-duc-oanh-tai-cuoc-thap-nen-cau-cho-que-huong-ngay-16-9-2016/