Trích từ Dân Chúa

Video: Các linh mục Việt Nam tại Melbourne nghĩ gì về lời buộc tội Đức Hồng Y Pell?

VietCatholic

VietCatholic Network

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/video-cac-linh-muc-viet-nam-tai-melbourne-nghi-gi-ve-loi-buoc-toi-duc-hong-y-pell/