Trích từ Dân Chúa

Tôi Tớ Chúa : Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận

Hà Minh Thảo

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/toi-to-chua-duc-hong-y-phanxico-xavie-nguyen-van-thuan/