Trích từ Dân Chúa

Những Hình Ảnh Đẹp Trong Đêm Khai Mạc Năm Thánh 2010

TGP Hà Nội

SỞ KIỆN 24.11.2009 - Những Hình Ảnh Đẹp Trong Đêm Khai Mạc Năm Thánh 2010

Bấm vào hình để xem toàn tập
91124SoKien00.jpg

Ban Truyền Thông TGP Hà Nội

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhung-hinh-anh-dep-trong-dem-khai-mac-nam-thanh-2010/