Trích từ Dân Chúa

Nhân quyền quốc tế và Hoa Kỳ lên tiếng về dự luật an ninh mạng của Việt Nam

RFA

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/nhan-quyen-quoc-te-va-hoa-ky-len-tieng-ve-du-luat-an-ninh-mang-cua-viet-nam/