Trích từ Dân Chúa

Hà Nội có thêm 9 tân Phó tế

Triết Giang

Ngày 1-6-2020, mở đầu tháng kính Trái Tim Chúa và cũng là tháng cầu nguyện cho các linh mục và chủng sinh, tại nhà thờ lớn Hà Nội, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ sự lễ phong Phó tế cho 9 thày của Tổng giáo phận Hà Nội. Đó là các thày:

  1. Phêrô Nguyễn Văn Cao (sinh 1990 ở Tân Độ, Xuy Xá)
  2. Giuse Phạm Quang Đăng (1984, Vĩnh Dự, Vĩnh Đà)
  3. Giuse Vương Văn Đủ (1984, Cổ Liêu, Hoàng Nguyên)
  4. Giuse Trần Mạnh Hiệp (1983, Trại Hướng, Xuân Bảng)
  5. Phêrô Phạm Văn Hoàng (1988, Vạn Điểm)
  6. Antôn Giuse Phan Văn Hương (1987, Phù Tải)
  7. Micae Nguyễn Hoàng Nam (1988, An Tập)
  8. Giuse Phạm Văn Thế (1983, Hòa Mục, Đạo Truyền)
  9. Giuse Trần Ngọc Hoàng (1985, Phát Đông, Bảo Long)

Cùng đồng tế với Đức TGM Giuse có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức cha Lorenso Chu Văn Minh và hang trăm linh mục trong giáo phận. Tham dự thánh lễ có hàng ngàn giáo dân, thân nhân các tiến chức, các chủng sinh và nữ tu.

Trước thánh lễ, Đức TGM Giuse đã dành thời gian chia sẻ về con đường nên thánh của linh mục, chủng sinh qua phân tích lá thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi cho các linh mục nhân lễ Hiện xuống vừa qua. Ngài nói rằng, linh mục là người coi giữ kho tàng ân sủng đức tin và Bí tích của Chúa, là hiện thân của Đức Kitô nên đòi buộc phải thánh thiện. Trong một giáo xứ, nếu Linh mục thánh thiện thì giáo dân đạo đức, nếu linh mục đạo đức thì giáo dân sống tốt lành. Nhưng nêu linh mục coi sóc xứ khô khan thì giáo dân tội lỗi mà nếu linh mục xứ tội lỗi thì giáo xứ thành hỏa ngục và giáo dân thành quỷ ma hết…

Đúng 10 giờ, đoàn rước đưa các tiến chức và các linh mục, Giám mục ra nhà thờ trong tiếng vỗ tay vang dội của cộng đoàn. Sau phần giảng Lời Chúa, Đức TGM Giuse đã chủ sự nghi lễ phong chức Phó tế cho 9 thày của Tổng giáo phận Hà Nội.

Cộng đoàn sốt sắng hát kinh cầu các thánh để cầu nguyện cho các tiến chức. Đức TGM Giuse ân cần trao hôn bình an cho các tân Phó tế như những người con thân yêu của mình. Vì không gian xung quanh nhà thờ quá chật bởi người và xe đến dự lễ, nên các tân Phó tế phải vất vả mới tìm cho mình một chỗ để thân nhân, bạn bè chúc mừng nhân ngày lễ trọng đại này.

200601hn2.jpg

Triết Giang

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/ha-noi-co-them-9-tan-pho-te/