Trích từ Dân Chúa

Ðức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp, Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long, đã được Chúa gọi về

Tòa Giám Mục Vĩnh Long

Ðức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp, Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long, đã được Chúa gọi về lúc 21 giờ 30 ngày Thứ Năm 20/12/2007 tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương Thành phố Saigòn.

Cáo Phó

DC-NguyenVanDiep.jpg
Trong niềm tin tưởng vào Chúa Kitô Phục sinh,
Văn Phòng Toà Giám Mục Vĩnh Long trân trọng báo tin:

Ðức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long.
Ðã được Chúa gọi về lúc 21 giờ 30 ngày Thứ Năm 20/12/2007
tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương Thành phố Saigòn.

Trước đó vào ngày 17 tháng 12 năm 2007, Ðức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Tôma Nguyễn Văn Tân đã cử Cha Micae Nguyễn Hồng Sung và Cha hạt trưởng Mai Phốp Giuse Phan Trung Nghiã, đến Dòng Ðồng Công gặp Cha Bề Trên Gioan Maria Ðoàn Phú Xuân và Cha đã đồng ý theo đề nghị của Ðức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long là: khi Ðức Cha Raphae qua đời thì đưa về Vĩnh Long an táng. Nhưng không biết vì lý do nào mà vào ngày 19 tháng 12 năm 2007, Ðức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Tôma Nguyễn Văn Tân cám ơn nhà Dòng vì đã lo lắng cho Ðức Cha Raphae trong thời gian qua, thì được Cha Bề Trên báo tin là Ðức Cha và Giáo Phận đừng lo lắng chi hết, vì Ðức Cha Raphae đã đi hưu tại nhà dòng và đã rời khỏi Giáo Phận Vĩnh Long; nên theo như lời của Cha Bề Trên Dòng Ðồng Công là ý của Ðức Cha Raphae muốn ở lại nhà dòng và được an táng tại đó.

Vào lúc 21 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2007 được tin Ðức Cha Raphae qua đời, Ðức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long điện thoại gặp một thầy Dòng Ðồng Công, đang chăm sóc Ðức Cha tại bệnh viện thì được báo là theo lệnh Cha Bề Trên: thi hài Ðức Cha Raphae được mang về Dòng Ðồng Công và được an táng tại đó.

Ðức Cha Raphae là người con của Giáo Phận Vĩnh Long, còn hơn thế nữa, Ngài là Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long từ năm 1975 đến năm 2000, được nhiều người thương mến và Ngài cũng rất thương mến Giáo Phận. Trong tình yêu thương, những người con của Giáo Phận Vĩnh Long rất mong muốn Ngài hiện diện giữa Giáo Phận để luôn là gương sáng cho Giáo Phận. Nhưng ý muốn của Ngài luôn được tôn trọng, mặc dù Ðức Giám Mục Giáo Phận Tôma Nguyễn Văn Tân và các Cha Quản Hạt đã sắp xếp mọi sự để tỏ lòng thương mến đối với Ngài, nhưng không thể thực hiện được. Giờ đây Giáo Phận Vĩnh Long tỏ lòng thương mến đối với Ðức Cha Raphae qua việc là:

- Ðức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân sẽ dâng thánh lễ cầu nguyện cho Ðức cha Raphae vào lúc 9 giờ ngày 22 tháng 12 năm 2007 tại nhà Thờ Chánh Tòa Vĩnh Long, xin các linh mục Giáo Phận cùng đến hiệp dâng thánh lễ với Ðức Giáo Mục Giáo Phận cầu nguyện cho Ngài.

- Theo Qui Chế Linh Mục Giáo Phận các Linh Mục Giáo Phận dâng 3 Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Cha Raphae.

- Chúa Nhật thứ IV Mùa Vọng (23/12/2007) tất cả các họ đạo của Giáo Phận Vĩnh Long hiệp ý cầu nguyện cho Ðức Cha Raphae trong thánh lễ ngày hôm nay.

- Khi được thông báo chính thức, sẽ có những phái đoàn thân hữu của Giáo Phận đến kính viếng và cầu nguyện cho Ngài.

Xin Quí Cha, Quí Tu sĩ Nam Nữ, Anh Chị em Giáo dân hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn Ðức Cha Raphae được an nghĩ trong Chúa.

Tiểu Sử Ðức Cha Raphae:

Nguyên Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long.
Giám Mục Hiệu Toà Tubusuptu.
Khẩu Hiệu: Vigilate Et Orate (Hãy Tỉnh Thức và Cầu Nguyện). 

Ðức Cha Raphae Nguyễn Văn Diệp. Sinh ngày 20 tháng 10 năm 1926. Tại Long Thới, Chợ Lách, Bến Tre. Thuộc họ Cái Nhum.

- Nhập Tiểu Chủng Viện Sàigòn ngày 09 tháng 08 năm 1938.
- Vào Ðại Chủng Viện Thánh Giuse ngày 13-08-1948 đến năm 1950.
- Du học Roma tại Học Viện Giáo Hoàng Urbano từ năm 1951 đến 1955.
- Thụ phong Linh Mục ngày 07 tháng 12 năm 1954 tại Roma.
- Tấn phong Giám Mục phó Giáo Phận Vĩnh Long với quyền kế vị Ðức Giám Mục Giacôbê Nguyễn Văn Mầu ngày 15 tháng 08 năm 1975.
- Ngày 10 tháng 05 năm 2000 Toà Thánh đã chấp nhận đơn xin nghỉ hưu với tuổi 75, sau 25 năm trong cương vị Giám Mục phó Giáo Phận Vĩnh Long.

Hoạt Ðộng:

Sau khi thụ phong Linh Mục Ngài tích cực trong việc mục vụ giáo xứ:

- Quản xứ Cái Ðôi và Bến Giá từ năm1955 đến 1956.
- Phó và Chánh xứ họ Bải Xan từ năm 1956 đến 1961.
- Giám đốc Trung tâm Công Giáo Giáo Phận Vĩnh Long từ năm 1961 đến 1964
- Giám đốc Trung tâm Truyền Giáo Giáo Phận Vĩnh Long và
- Chánh xứ Họ đạo Cầu Vòng từ năm 1964 đến 1975.
- Giám Mục Phó Giáo Phận Vĩnh Long từ 15-08-1975 đến 10-05-2000.

Trong cương vị Giám Mục Phó Ngài vẫn tiếp tục việc mục vụ họ đạo tại Cầu Vòng đến năm 2000. Sau khi Toà Thánh đã chấp nhận đơn nghỉ hưu, Ngài hưu tại Dòng Ðồng Công Thủ Ðức.

Tòa Giám Mục Vĩnh Long

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/duc-cha-raphae-nguyen-van-diep-nguyen-giam-muc-pho-giao-phan-vinh-long-da-duoc-chua-goi-ve/